wil het evangelie van Jezus Christus en het Bijbelse geloof een stem én een gezicht geven in Vlaanderen. ZEVEN is een plek voor geloof, hoop en liefde in de media. In de programma's worden actuele thema's vanuit christelijk perspectief belicht. Centraal staat steeds de verkondiging van het goede nieuws zodat spiritueel zoekenden kennis kunnen maken met God.

Klik hier voor de trailer van ZEVEN