Beeldspraak - Nieuwe Podcast TWR

FotGoossensCiara134aVeelzeggende verhalen die vanuit de kunst vertrekken ...

TWR start een nieuwe podcast, ‘Beeldspraak’. De inspiratie daarvoor ligt in de wondere wereld van de beeldende kunst. Verschillende columnisten schilderen in vijf minuten de vele kleuren van kunst en geloof. De lancering van dit nieuwe programma was aanleiding voor een gesprek met Ciara Goossens, die het format bedacht en instaat voor de productie ervan. De TWR-medewerkster ziet in deze uitzendingen – vanuit haar eigen liefde voor artistieke expressies – een ideale gelegenheid om boeiende verhalen met een diepere boodschap te presenteren aan het gevarieerd luisterpubliek.

De combinatie van kunst en geloof doet in de eerste plaats denken aan religieus geïnspireerde werken. De schilderijen van de Middeleeuwen bijvoorbeeld, hadden haast altijd een Bijbelse gebeurtenis als onderwerp. In moderne tijden is die spirituele link vrijwel volledig verdwenen. Toch kan de beeldende kunst wel degelijk een bepaalde boodschap overdragen en mensen tot diepere gedachten brengen. Deze columns zijn daar een illustratie van.

 

Ciara: “Het is de bedoeling dat de columnisten een woordje delen over wat hen heeft geraakt. De beeldende kunst is de kapstok, en daarover gaat het verhaal, soms anekdotisch, maar altijd meer dan gewoon een verhaal.”

Heb je zelf iets met kunst?
“Ik ben een kunstliefhebber, maar ik noem mezelf zeker geen kenner. Ik heb het altijd leuk gevonden om naar musea te gaan, en vooral de oude meesters hebben mij vaak geboeid. Het latere werk heb ik lang links laten liggen, maar omdat ik nu in mijn studie het vak moderne kunstgeschiedenis volg, begin ik daar met een iets andere blik naar te kijken. Ik hoor soms zeggen: mijn kind kan dat ook, een paar strepen en wat verfspatten, maar het is meer dan dat. Er zit vaak een hele filosofische gedachte achter, maar je moet er wel voor openstaan. Voor mij is een kunstwerk veel meer dan gewoon een afbeelding. Wat ik bijzonder vind aan kunst, is dat wanneer je iets mooi vindt, je je eigen verhaal daarbij kan betrekken en doorvertellen. Maar ik wil wel benadrukken: Beeldspraak is geen kunstprogramma; het gaat in de eerste plaats om een creatieve invalshoek.”

Waarin verschilt dit programma van andere columns die op de radio worden uitgezonden?
“Er is in de teksten plaats voor een diepere boodschap, zodat de luisteraars kunnen proeven dat de columnisten op een bepaalde manier ‘anders’ zijn. Het zijn christenen die iets over hun geloof vertellen en graag iets daarover door willen geven aan de luisteraars. Het is niet echt een ‘religieus programma’ in de zin dat het de hele tijd over de Bijbel gaat, maar er zit wel een geloofsfactor in.”

Ook al hebben de columns een link met het christelijk geloof, toch zullen de schrijvers niet noodzakelijk vanuit een religieus kunstwerk vertrekken. Doen ze dat wel, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat hun verhaal rond een bepaalde gebeurtenis uit de Bijbel draait. Maar ook beelden die helemaal niets met geloof lijken te maken hebben, kunnen aanleiding geven om over een bepaalde levenswijsheid door te filosoferen. De een zal op een expliciete manier over zijn overtuiging spreken, de ander houdt meer van nuance, maar altijd is er wel een gedachte om wat langer bij stil te staan. En wie weet, spreken de beelden dan wel. Inspiratie is niet alleen iets voor de schrijver, ook de luisteraar kan interessante ideeën opdoen.

FotGoossensCiara129aWaarom heb je voor die aanpak gekozen?
“Ik maak het programma vanuit mijn eigen christelijke insteek. Als ik in de Bijbel lees, als ik buiten naar Gods schepping kijk, dan merk ik aan alles dat er zoveel meer in het leven zit en dat er zoveel te genieten valt. Er is zoveel te ontdekken in de Bijbel, en ik wil de mensen uitdagen om zelf eens dat boek vast te pakken en op zoek te gaan. Veel mensen zitten met grote levensvragen en hebben daar vaak geen antwoorden op. Misschien kunnen deze columns een aanzet zijn. Het is niet aan mij om mensen te bekeren, maar ik hoop de luisteraars wel te inspireren, te prikkelen en tot nadenken aan te zetten: kijk, zo kan er ook geredeneerd worden. Ik wil laten horen dat de columnisten een andere visie op de wereld hebben. Daarbij wil ik zeggen: misschien is het toch interessant om aan die mensen eventjes gehoor te geven.”

Het is wel mooi dat je deze visie hebt, maar waarom wil je die zo graag aan anderen kwijt?
“Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel de gelovigen oproept om hun overtuiging met anderen te delen, maar zelfs als ik dat niet gelezen had, zou ik zeggen: dat zit gewoon in mij. Ik vind het leven zoveel rijker sinds ik echt besloten heb om in Jezus, in God te geloven. Voordien was ik ook wel ‘gelovig’, en ging ik naar de kerk, maar ik verstond veel dingen niet. Langzaamaan, met ouder en volwassener te worden, ben ik het meer gaan begrijpen. De simpele, alledaagse dingen zijn zoveel aangenamer als ik weet aan Wie ik alles te danken heb en ik besef dat er altijd Iemand naast mij staat, in pijn en lijden, maar ook in geluk, als alles meezit. Ik kan mij vergissen, maar ik ervaar wanneer ik met mensen in mijn omgeving spreek, dat ze vaak ook behoefte hebben aan een aangenamer leven. Niet alleen wie in armoede of lijden leeft, of wie een heel hectisch leven heeft, maar ook mensen die menen dat alles goed gaat in hun leven. Ik wil dit zeker niet opdringen, en iemand moet hier ook vrijblijvend naar kunnen luisteren, maar ik geloof dat er veel mensen bestaan die benieuwd zijn naar wat ik te vertellen heb.”

TWR, bij sommigen beter bekend als Trans World Radio, is een internationale organisatie die christelijk geïnspireerde programma’s verzorgt. Daarbij wordt er naar gestreefd om in Vlaanderen zoveel mogelijk producties van eigen bodem te verzorgen. Dat gebeurt via een stream, die 24/24 u. te beluisteren is, maar ook door een aantal podcasts, elk met een eigen invalshoek.

Hoe ontstaat nu eigenlijk een format als ‘Beeldspraak’?
Ciara: “Soms krijg ik een ingeving – dat lijkt af en toe misschien wel een ‘briefje uit de hemel’ – en dan schrijf ik dat idee op. Vaak blijft dat maanden liggen, tot ik er iets concreets mee kan doen. Eigenlijk vind ik dat het leukste van podcasts maken: het creatieve moment van het uitdenken van een nieuw format. Natuurlijk, het maken van het programma zelf is ook boeiend: de research, het zoeken van de columnisten, het bijschaven van het concept, de opnamen, … Maar het bedenken van een nieuw format is toch wel het leukste ...”

Wie zelf ook wat inspiratie wil opdoen en wil horen hoe beelden kunnen spreken, kan terecht op de website van TWR en dan klikken op ‘Beeldspraak’, of via deze link naar de eerste aflevering luisteren.