Deurne (The Lighthouse)

TheLighthouse24LQVeel mensen zijn de laatste maanden aan het denken gezet. De talloze maatregelen rond COVID-19 hebben ons doen beseffen hoe belangrijk onze vrijheid is. Mensen voelden zich onrustig in de hele situatie en kregen last van stress. Kunnen we ergens schuilen voor alle dreigingen? De Bijbel toont die plaats van in het begin. Toen God de hemel en de aarde schiep, rustte Hij op de zevende dag. Hij laat zien dat rust noodzakelijk én mogelijk is. Ook Christus zei: Kom naar Mij en Ik zal je rust geven.

Dit is een tweetalige dienst (Nederlands/Engels)

Bilingual (Dutch.English)