VErbindinG

Het magazine van de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten) dat probeert de lezers ofwel dichter bij de inzichten van God te brengen, ofwel hun praktische leven naar die inzichten te buigen, ofwel hen een eerste ontmoeting met Hem aan te bieden. De medewerkers komen van verschillende kerkelijke achtergronden en uit diverse leeftijdscategorieën. Ze streven naar rijkdom en wijsheid en diepgang wat betreft inhoud en vormgeving. Het blad verschijnt om de drie maanden. Bekijk hieronder een selectie uit de artikelen die verschenen zijn.

Een academicus en gemeentestichter in hart en nieren …

FotKoorevaarHendrik09bHendrik Koorevaar neemt na veel vruchtbare jaren afscheid van de ETF

Dr. Hendrik Koorevaar beëindigde onlangs zijn actieve loopbaan aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). De pensioengerechtigde leeftijd had hij al veel eerder bereikt, maar het emeritaat stelde hij geruime tijd uit. Stilzitten staat niet echt in zijn woordenboek en nog altijd staan er projecten in zijn agenda. Een samenvatting van zijn ‘carrière’ in één artikel is vrijwel onmogelijk – daarvoor was zijn bediening te veelzijdig. Toch doen we een poging om een portret te maken van een gedegen academicus die een professor van de praktijk wil zijn en zich bovenal als een evangelist en een gemeentestichter beschouwt.

Lees meer

Een lege Pasen?

Verbinding2004 EenLegePasenGod weet dat we ons de voorbije Pasen misschien wat ‘leeg’ gevoeld hebben. Lege kerkgebouwen, lege stoelen, lege avondmaaltafel, lege projectieschermen… Maar Pasen roept in die leegheid dat God aan het werk is. De opstanding is een herinnering dat een ‘leeg’ graf een ‘vervulde’= een volle, hoop is.

Lees meer

Covid-19… het virus van de angst.

Je wordt er dagelijkVerbinding2004 VroedvrouwInCoronatijdMiekeVanLintAs aan herinnerd en je ziet de ene maatregel na de andere komen.
Ook op het werk komt dagelijks een verdere verfijning van de maatregelen.
Je zucht en probeert alles goed te organiseren, waarom …?
Je eigen collega ligt in het ziekenhuis, kortademig, vaak zo ziek dat ze zelfs niet in staat is een berichtje terug te sturen.
Zoveel vragen in haar hoofd, niemand die weet hoe het zal verdergaan… de angst kruipt samen met het virus haar hele lichaam door. Moet ze afscheid nemen van het leven, van haar man en kinderen?

Lees meer

Helden van hier

VErbindinG2004 HeldenVanHierZo worden gezondheidswerkers heden ten dage genoemd. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de planning van het Operatiekwartier van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, een complex met 24 operatiezalen in 2 campussen. Dat Limburg de zwaarst getroffen provincie van het land is, merken wij heel duidelijk. Al heel snel kregen we een toevloed van patiënten te verwerken, de top is ondertussen bereikt, maar de daling gaat traag. Ik heb 70% van mijn 140 teamleden moeten afstaan om bij te springen op de Intensieve diensten, waar corona-patiënten worden behandeld. Gezondheidswerkers voelen zich geen helden, ze doen hun werk, ze voeren uit waar ze voor opgeleid zijn (uiteraard met hier en daar de nodige opfrissingen en bijscholingen). Dat neemt niet weg dat heel wat verpleegkundigen en artsen helemaal buiten hun comfortzone moeten werken, hetgeen heel wat ongerustheid en stress geeft.

Lees meer

Corona-editie

VErbinding2004 VoorwoordCoverVErbindinG, meer dan ooit hebben mensen dat nodig: verbinding, verbondenheid met elkaar. En dat ondanks - of misschien net omwille van - onze isolatie in onze eigen koten, onze angst om mekaar te besmetten, onze gedachten die soms wild rondvliegen en de zieken en de overlijdens waarmee we misschien persoonlijk geconfronteerd worden.

Lees meer

God kijkt

Jezus verzekerde Zijn discipelen: “Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” – Joh 14, 3. 
God kijkt naar u, ja, net nu!
Kijkt gij naar Hem?

Spreekt God tot ons doorheen de coronacrisis?

VErbinding2004 SpreektGodTotOnsDoorheenDeCoronacrisis01Commentatoren maken de balans op
Het zijn bijzondere tijden. Nu we elkaar niet meer persoonlijk kunnen ontmoeten, gaan we veel meer op het internet, en sturen we ook meer berichtjes. Daar zijn veel positieve gedachten bij, er is medeleven en solidariteit, maar er zijn ook kritische boodschappen die tot nadenken stemmen. Commentatoren maken de balans op: beter dan ooit zien we nu wat er in onze wereld fout gelopen is.
Deze commentaren sluiten aan bij een preek van Hugh Palmer - een Britse pastor - over wat God ons doorheen die crisis wil zeggen. Palmer ziet de crisis als een reminder die ons herinnert aan het feit dat er iets fundamenteels fout zit met deze wereld. De crisis is een haltuitroep die de mens tot bezinning dwingt.

Lees meer

Kracht uit gebed in Coronatijd

VerbindinG2004 KrachtUitGebedMaritMijn naam is Marit. Ik werk als verpleegkundige in het Sint-Maria Ziekenhuis in Halle. Normaal werk ik op het Operatiekwartier maar vanwege de coronamaatregelen in ons ziekenhuis, gaan enkel nog dringende operaties door. Hierdoor zijn heel wat collega's vrij om op andere diensten te gaan helpen. En dus werd aan mij gevraagd om te werken op één van de vier corona afdelingen. En het is al een hele aanpassing geweest. De werkdruk ligt hoog. Dat ligt niet enkel aan corona maar vooral omdat ik enorm veel nieuwe informatie moet verwerken en toepassen. Patiënten zijn ernstig ziek en onzeker of ze gaan overleven. Families zijn bezorgd en kunnen hun geliefde niet bezoeken. Niet alleen mentaal maar ook fysiek is het zwaar werken. Gelukkig kan ik veel kracht putten uit gebed.

Lees meer

De Cirkel van Godsvertrouwen

VErbindinG2004 DeCirkelVanGodsvertrouwenIk wil graag iets schrijven over problemen die u en ik hebben. Ik heb het over het Coronavirus dat ons allemaal bedreigt. Maar daarnaast hebben we ook allemaal onze persoonlijke moeilijkheden: ziekte, financiële moeilijkheden, relationele spanningen...
Maar al die problemen, bedreigingen of gevaren hebben een functie, meerdere functies zelfs. En ik wil met jullie kijken naar wat Ps. 27 daarover leert.

Lees meer

Lijftekst in bange tijden...

VErbindinG1912ColumnTouwtjeUitDeDeurEen vreemde stilte is neergedaald over ons land, met een onzichtbare vijand op de loer: het coronavirus... Het voelt allemaal heel merkwaardig aan... De zekerheden waarop we bouwen, blijken plotseling breekbaar te zijn. Maar het geeft ook allerlei creatieve ruimte om op een andere manier actief te blijven... Met andere woorden: Afstand bewaren zonder afstandelijk te worden... Want het werk van de Heilige Geest gaat altijd door: lockdown of geen lockdown!

Er is voor mij één Bijbeltekst, die ik in alle bescheidenheid mijn 'lijftekst' mag noemen. Vooral in bange tijden... De Heer brengt deze tekst op een of andere wijze altijd weer terug op mijn weg.

Lees meer

Poëma: Maart 2020

VErbindinG2004 PoëmaMaart2020De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...

Lees meer

De Koning en het coronadal

VErbindinG2004 DeKoningEnCoronaOnlangs rapporteerden we over de Buurtbar van Beringen en hoe die handen en voeten geeft, ook en vooral aan ouderen, aan het evangelie. Eén van de medewerkers aan het project is Freddy Mantels. Hij vertelt hier over hoe de Buurtbar ook in deze tijden mensen dient. Blijkt dat de Alpha-cursus het ezeltje is dat de mensen helpt om de Blijde Boodschap te helpen begrijpen en aanvaarden.

Vanuit het BuurtBar project in Beringen zijn we dit jaar voor de derde keer gestart met een alpha-cursus. Op die manier hebben mensen die naar de koffiebar of activiteiten komen de gelegenheid om dieper door te praten over geloofs- & zingevingsvragen.
Op onze eerste samenkomst – in de tijd dat het woordje corona mij nog niet bekend was - opende ik het gesprek met de vraag: ‘Wat geeft zin en betekenis aan ons leven?’ En de antwoorden waren: partner, kinderen, kleinkinderen, werk, hobby, genieten.

Lees meer