Lijftekst in bange tijden...

VErbindinG1912ColumnTouwtjeUitDeDeurEen vreemde stilte is neergedaald over ons land, met een onzichtbare vijand op de loer: het coronavirus... Het voelt allemaal heel merkwaardig aan... De zekerheden waarop we bouwen, blijken plotseling breekbaar te zijn. Maar het geeft ook allerlei creatieve ruimte om op een andere manier actief te blijven... Met andere woorden: Afstand bewaren zonder afstandelijk te worden... Want het werk van de Heilige Geest gaat altijd door: lockdown of geen lockdown!

Er is voor mij één Bijbeltekst, die ik in alle bescheidenheid mijn 'lijftekst' mag noemen. Vooral in bange tijden... De Heer brengt deze tekst op een of andere wijze altijd weer terug op mijn weg.

Laatst was ik te gast in een grote evangelische kerk in Nederland waar men manden gevuld met verschillende Bijbelteksten aan eenieder uitdeelde.
Tegen degenen die naast me zaten zei ik (met een glimlach): “Voor mij zal het wel weer Jesaja 41 vers 10 worden...” En wonderlijk, het was zo! De mensen links en rechts van mij waren zeer verbaasd, maar ook bemoedigd. Een tijd geleden zat ik in een moeilijke situatie, en was behoorlijk beangstigd. Toen ik argeloos naast een tafel met tijdschriften liep viel mijn oog op? Inderdaad, op dit voor mij zo belangrijke vers... En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.

Deze tekst laat iets zien van wie God is. Het toont ons Gods hart. Het toont dat Hij trouw is aan Zijn woord en beloften... Deze tekst tilt je als het ware boven je omstandigheden uit en wil een breder perspectief bieden.
Deze week kwam het idee in me op om Jesaja 41:10 te verdelen in vijf kleine zinnen:

1. “Vreest niet, want Ik ben met u!”
Dat is het allereerste wat God zegt... D.w.z.: in alle situaties en in alle dagen. Hij wil ons leven graag in balans en in harmonie brengen. Wanneer gebeurt dat? Als wij door alles heen blijven geloven dat God met ons is! De belofte is, dat Hij al deze dingen doet, zodat wij niet langer hoeven te vrezen. En het is onze verantwoordelijkheid om dit te aanvaarden en te geloven! En het geloof weet, dat het niet tevergeefs is om Hem te zoeken.

2. “Zie niet angstig rond, want Ik ben uw God!”
Van nature ben ik best wel angstig! Angst heeft verschillende niveaus. Een milde vorm is dat je je niet op je gemak voelt of onrustig en bezorgd bent. Een zwaardere vorm is bv. een paniekstoornis (die paniek zien we momenteel vooral om ons heen...). Er is angst en psychische ontreddering bij mensen. Dit wordt nog verergerd door de extreem bang makende interpretaties en opinies van journalisten in de media. Maar de belangrijkste vraag blijft: Is Hij mijn God?

3. “Ik sterk u!”
God verandert niet altijd de omstandigheden maar Hij geeft Zichzelf. Ik sterk je! Ik kom je tegemoet! Zijn sterkte heeft altijd te maken met Zijn macht, die zeer groot is. Hij gebruikte bv. Zijn kracht om de sterren hun plek te geven. Uit diezelfde kracht en sterkte kan Hij ook aan ons nieuwe energie geven. Hij wordt nooit moe en nooit uitgeput. Zijn energie is net zo oneindig als Hij Zelf! Zou Hij wel oog voor ons (mij) hebben? Ja, Hij gebruikt zijn geweldige macht om kleine mensen weer te laten opleven, en Zijn enorme kracht voor ons in te zetten.

4. “Ook help Ik u!”
God helpt! Als wij voor iets vrezen mogen we het omdraaien en zeggen: Ik geloof dat er hulp onderweg is. Wat een geweldige stappen onderneemt de Heer om ons te helpen... Laten wij deze beloften serieus nemen! Door te proclameren wat God zegt in Zijn Woord.

5. “Ook ondersteun ik u met Mijn heilrijke rechterhand!”
Gods rechterhand is het beeld van Zijn almachtige kracht! Dat is hand waarmee Hij ondersteuning geeft. En ons overeind wil houden, met Zijn (zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het zo mooi vertaald): “onoverwinnelijke” rechterhand!

Hij houdt je vast en overziet, ook als wij de omstandigheden niet goed kunnen inschatten, en het je momenteel niet lukt er boven uit te kijken.
(Adri Van den Berk)