Op zoek naar Livingstone

LivingstoneAfbeeldingDavid Livingstone: eenvoudig missionaris of Victoriaans celebrity? Mythische ontdekkingsreiziger of driftige avonturier? Abolitionist of imperialist? Gezien deze contradicties lijkt zijn reputatie mee te veranderen naargelang de tijdsgeest; vroeger de geromantiseerde heilige, nu de koloniale witte man. In deze podcast vertelt Stephan De Feyter het levensverhaal van deze Schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid.
Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Jeal.

Schotland en Afrika

Aflevering 17
Livingstone is op zoek naar een geschikte plaats voor een missiepost. Omdat de gezondheidsrisico’s voor vrouw en (jonge) kinderen groot zijn, besluit hij hen naar zijn ouders in Engeland te sturen. Zelf blijft hij achter in Afrika op aan zendingswerk te doen. Tegelijk gaat hij er van uit dat er niet veel Afrikaanse bekeerlingen zullen worden bekeerd en twijfelt hij aan zijn motivatie. Zijn vrouw Mary en de kinderen hebben het intussen niet gemakkelijk in Schotland, waar het leven heel anders is dan in Afrika. En de reis van David duurt veel langer dan twee jaar. Het maakt haar bitter.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Vliegen …

Aflevering 15
Livingstone, die nu met zijn gezin een nieuwe reis aanvat, maakt kennis met de tot dan toe onbekende Tse-Tse-vlieg. Ziekte is gevolg en de droogte helpt ook niet. De kinderen lijden onder de ziekte en de pasgeboren baby sterft. Zijn schoonmoeder is niet te spreken over de gevaren waarin David zijn gezin brengt. Zelf vindt hij opoffering het bewijs van een ware christelijke roeping: Wie in Jezus gelooft, kan toch niet weigeren zich voor Hem in te zetten? Missionarissen moeten bereid zijn om voor Christus te sterven. En hij vertrekt opnieuw met zijn vrouw en kinderen op reis.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Een opvallende bekering

Aflevering 13
Er valt bijzonder weinig regen in de regio waar de familie Livingstone verblijft en de bewoners geven de zendeling daarvan de schuld. Dat David niet veel resultaat boekt in zijn zendingswerk, stoort hem eigenlijk niet: het belangrijkste is immers de trouw waarmee hij zijn taak uitvoert. Als het stamhoofd dan toch besluit christen te worden, is het hele dorp in verwarring. Iedereen denkt dat de leider een marionet van Livingstone is geworden. Men verzet zich tegen zijn plannen om zich te laten dopen. Livingstone denkt diep na over het nut van zending onder de stammen …

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Bekering op bevel?

Aflevering 11
Op het nieuwe werkterrein richt Livingstone zich op twee zaken alfabetisering en evangelisatie. Wat dat eerste betreft, boekt hij zeker succes, maar voor het Goede Nieuws is er slechts weinig belangstelling. Het stamhoofd begrijpt niet waarom zijn volk zou moeten geloven, maar hij wil wel de zweep bovenhalen om de mensen aan te zetten tot de nieuwe godsdienst … Intussen laat de man wel (vermeende) heksen vermoorden; die bezorgden de mensen ongemak en zouden ze zelfs kunnen doden. Hen uitroeien ziet het stamhoofd dan ook als een maatschappelijke plicht.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Verschil in normen en waarden

Aflevering 9
Het missiewerk in Afrika lijkt een opeenstapeling van mislukkingen en dat is ook slecht voor de morele peil. Maar de overtuiging blijft: als het tegenzit, heeft God daar wellicht een goede reden voor. De zendelingen blijven geloven in het zaaien, ook al schijnt er geen vrucht te komen. Gods wegen zijn dan wel traag, uiteindelijk zal het christendom zegevieren … ook al is de Afrikaan in hun ogen barbaars en aangeboren onverschillig. Terwijl veel zendeling trachten de zeden te veranderen, toont Livingstone meer begrip voor de Afrikaanse manier van leven.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Zending en handel

Aflevering 16
Livingstone droomt ervan een bevaarbare waterweg naar het binnenland van Afrika te vinden. Daar zouden missionarissen en handelaars goed gebruik van kunnen maken. Diep van binnen beschouwt hij de Zambezi-rivier als een Godsgeschenk. Tegelijk ontdekt hij dat de slavenhandel tot diep in Afrika is doorgedrongen. In het Britse Rijk is de slavernij afgeschaft, elders in de wereld gaat de praktijk door. Dat sterkt Livingstone in zijn overtuiging dat er nog veel meer missionarissen nodig zijn. Christus’ volgelingen zullen immers voorstanders van eerlijke handel zijn.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Ontdekkingsreizen

Aflevering 14
Rond 1850 maakt Livingstone enkele verre reizen in Afrika. Hij ontdekt niet alleen veel nieuwe gebieden, maar eigenlijk ook zijn roeping. Hij wordt meer en meer een ontdekkingsreiziger. Terwijl hij rondtrekt, blijft zijn vrouw bij haar ouders. En Livingstone had geen toelating van zijn zendingsgenootschap om zijn post te verlaten. Maar omdat een geldschieter zijn avonturen wil betalen, maakt niemand daar een probleem van. Zo komt Livingstone op plaatsen waar nog nooit een Europeaan geweest is – en wordt hij langzamerhand steeds beroemder.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Opnieuw verhuizen

Aflevering 12
De twee zendingsreizen die Livingstone in de tweede helft van 1846 maakt, zijn niet bemoedigend. Hij komt veel dorpen tegen waar de ‘Boeren’, afstammelingen van de Nederlandse kolonisators de bevolking gebruiken als goedkope werkkrachten. Ze nemen ook veel kinderen als slaaf gevangen. Omdat hun kerk de gelijkheid van blank en zwart niet erkend, hebben de Boeren ook niet veel op met de pogingen van David Livingstone om onderwijs te geven aan de plaatselijke bevolking. Tijd om een ander zendingsveld op te zoeken, tot verdriet van het Zendingsgenootschap.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Trouw

Aflevering 10
Livingstone brengt een bezoek aan Moffat in Kuruman. David is nog altijd ongehuwd, en Moffat heeft twee dochters. David kan het wel vinden met Mary. Maar een mogelijke romance lijkt niet meer mogelijk als David ten prooi valt aan een leeuw. Hij overleeft het, maar het herstel duurt maanden. Daarna vraagt hij Mary ten huwelijk – ook al is de relatie eerder een verstandshuwelijk. Maar veel andere kandidaten zijn er niet … Na de plechtigheid vertrekt David naar een nieuw zendingsveld. Een armoedige streek, en de Livingstones hebben een stevige schuld …

Klik hier om de podcast te beluiosteren.

(On)deugden

Aflevering 8
Binnen de stammen spelen de hoofden een zeer belangrijke rol. Ze behartigen de belangen van hun volken en behoeden hen voor hongersnood. Alle moeilijkheden van de missionarissen kunnen teruggevoerd worden tot één kern, namelijk de enorme verschillen tussen de sociale, morele en economische van het 19de eeuwse industriële Westen en die van de kleine Afrikaanse stammengemeenschap. Victoriaanse deugden zoals werk, stiptheid, spaarzaamheid, een monogaam huwelijk en persoonlijke ambitie zijn allemaal zaken die elk Afrikaans stamlid zal vermijden …

Klik hier om de podcast te beluisteren.

  • 1
  • 2