Verschil in normen en waarden

Aflevering 9
Het missiewerk in Afrika lijkt een opeenstapeling van mislukkingen en dat is ook slecht voor de morele peil. Maar de overtuiging blijft: als het tegenzit, heeft God daar wellicht een goede reden voor. De zendelingen blijven geloven in het zaaien, ook al schijnt er geen vrucht te komen. Gods wegen zijn dan wel traag, uiteindelijk zal het christendom zegevieren … ook al is de Afrikaan in hun ogen barbaars en aangeboren onverschillig. Terwijl veel zendeling trachten de zeden te veranderen, toont Livingstone meer begrip voor de Afrikaanse manier van leven.

Klik hier om de podcast te beluisteren.