Van (As)woensdag tot (Goede)vrijdag

Overdenkingen tijdens de Vastentijd

Veertig dagen en veertig nachten vasten … Jezus deed het in de woestijn, voordat hij aan Zijn bediening begon. We hoeven Hem dat niet na te doen, maar de (katholieke) kerk kent nog altijd de Vastentijd, veertig dagen voor Pasen. Over die 7 weken schrijft Karel Buntinx een reeks overwegingen die allemaal te maken hebben met het heden en verleden van vasten. Graag neemt hij u mee van Aswoensdag tot aan Goede Vrijdag. Lees zijn teksten op deze site.

Hij is verrezen!

Paasoverdenking – zondag 17 april 2022

Weinig zinnen bevatten zoveel kracht, zoveel mysterie en zoveel hoop als dit korte zinnetje: “Hij is verrezen!”. Deze triomfantelijke, geschiedenis- en levensveranderende waarheid wordt deze Pasen opnieuw gevierd door miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld.
Wist je dat Jezus opstond op een Bijbelse feestdag? In de oudheid was er een feest genaamd “Het Feest van de Ongedesemde Broden” dat herinnert aan het (gehaaste) vertrek van de Israëlieten uit Egypte toen ze haast geen eten konden meenemen voor onderweg. Die vlucht werd herdacht door de eerste schoof gerst van het jaar voor God heen-en-weer te bewegen om het begin van het 49-daagse aftellen naar het grote oogstfeest van Pinksteren (“Sjavoeot”) te markeren.

Lees meer

Dobbelend en spugend

Vastenoverweging 40 – vrijdag 15 april 2022
Goede Vrijdag vandaag. Dat betekent dat velen van ons op een bepaald moment van de dag een kerkdienst zullen bijwonen en dat er meer dan andere dagen op het jaar door christenen wordt gevast – en hopelijk vooral gebeden.

Ik wil vandaag een aantal van de gebeurtenissen van die dag gewoon eens volgen zoals ze in de Bijbel verteld worden om zo via een soort kaleidoscoop een panorama van deze dag te creëren. En dan kunnen we misschien even nadenken wat onze plaats in dat panorama is of zou kunnen zijn!

Laat ons beginnen met hoe de soldaten zich misdragen hebben nadat Pilatus Jezus in hun handen had gegeven. Eerst om Hem te geselen met de met weerhaken bezette zweep die stukken vlees uit Zijn lichaam hakte.

Lees meer

Bijna voorbij... Wat nu?

Vastenoverweging 38 – woensdag 13 april 2022

"Verdorie, de vastentijd loopt ten einde en ik kon nog niets ten goede veranderen in mijn leven... Is er voor mijn problemen nog een oplossing?" Tuurlijk gij! Ge hebt de oneindige Barmhartigheid van God toch altijd binnen hand-/woord-/gebeds-bereik! Ik las over ene Chapolin Colorado die zei: "Mij vijanden hadden niet op mijn sluwheid gerekend!". Want ja, we moeten hier ook aan een intelligentieoefening denken, we mogen onze neuronen hierboven aan het werk krijgen, sluw zijn in de goede zin van het woord. We mogen geen gaten laten vallen in ons leven, niet in de zondenput terechtkomen om daarin misschien door onoplettendheid weg te zinken, weg uit de omgeving van de genade van de Vader.

Lees meer

Kruisgedachten

Vastenoverweging 41 – 16 april 2022

 Wist je dat het kruis een Joods symbool is? Het is gebonden aan het Hebreeuwse alfabet, de 22ste letter, Tav, die werd geschreven in de vorm van een kruis. In Ezechiël 9:3-11 wordt een merkteken geplaatst op het voorhoofd van degenen die als getrouw werden beschouwd. Dit merkteken was een Tav — een kruis. Dit betekent dat Gods volk zelfs in het Oude Testament met een kruis voor het leven werd verzegeld en gemarkeerd.

Het is door de zonde van het eten van de boom dat de zonde de wereld binnenkwam, maar God zette de tweede Adam terug op de boom om de vloek voor ons te verbreken en te herstellen wat verloren was.

 

Lees meer

Het Kwade regeert

Vastenoverweging 39 – donderdag 14 april 2022
Er is iets voorspellends, iets primitiefs, iets griezeligs aan duisternis. We hebben er een instinctieve angst voor. We vragen ons af wat in die diepste schaduwen op de loer ligt. Het haar op onze armen gaat ervan omhoog staan omdat onze zintuigen dreiging en gevaar aankondigen.

Zelfs de Bijbel vermeldt duisternis al als de drager van een soort naderende barbaarse woestheid in de eerste verzen van het boek Genesis: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.” (Gen 1, 1-2)

Lees meer

Varken redt geit

Vastenoverweging 37 – dinsdag 12 april 2022
Een video die viraal is gegaan, toont een babygeit die hard aan het trappelen is in een vijver. Een varken zwemt naar de geit en leidt die dan naar de kust, waar ze allebei in veiligheid klimmen. De video werd opgepikt door NBC's Today-show en het Nightly News-programma, evenals ABC's Good Morning America en Fox News. Je kan hem zelf even gaan bekijken door te klikken op deze link: https://youtu.be/g7WjrvG1GMk

Ondertussen weten we dat de zeer schattige video heel erg nep was. Hij werd opgenomen met de hulp van ongeveer 20 medewerkers, waaronder duikers, dierentrainers en veeartsen. De nieuwszenders die de video uitzonden, moesten zich na hun uitzendingen verontschuldigen. 

Lees meer