Vissers en Sporenleggers

Vastenoverweging 29 – maandag 4 april 2022

“U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.” Dat zijn woorden die Jakobus – volgens de overlevering een broer van Jezus - schreef in Zijn brief hoofdstuk 4, verzen 2b-3.
Wat staat hier eigenlijk? Wel, misschien dit: dat gebeden de treinsporen zijn waarover God Zijn werk laat rijden. Ja, gebed is voor wat Gods wil is zoals de sporen zijn voor de trein. Hij, de locomotief, is vol van kracht. Zo’n locomotief is een vlammend beest dat vele duizenden eindeloze kilometers per dag verpulvert alsof het vanzelf gaat. Maar als er geen sporen zijn, geraakt hij geen centimeter vooruit. Als hij toch wil rijden, graaft hij zich vast in de grond, maakt hij gaten waarin hij wegzinkt. De lokomotief kan alleen maar daar geraken waarheen er sporen gelegd zijn.

Lees meer

Over onkruid en afvalstoffen

Vastenoverweging 28 – zaterdag 2 april 2022

Ik herinner me een beeld van vroeger: mijn vader is bezig in het tuintje achter ons huis: onkruid van tussen de plantjes plukken, bladeren die van de bomen in de omgeving op het grasperk waren beland verwijderen, ‘water-’scheutjes (zoals hij het noemde, hij bedoelde een soort wilde scheuten die opschieten tussen de gecultiveerde, en ik weet niet of de term ‘waterscheutjes’ wel echt bestaat) van de druivelaars halen, wilde takken van die ene perelaar die er stond wegsnoeien, de paadjes tussen de planten proper maken en aanstampen, zelfs anti-slakken-gifpoeders strooien... Hij werkte vaak een ganse zaterdagnamiddag in de tuin.
De dag erna regende het, en de dag daarna misschien ook. En hij was daar blij om. Zijn planten hadden immers regen nodig. Maar, na zo’n natte week moest hij de volgende zaterdag het grootste deel van het opruimwerk opnieuw doen.

Lees meer

Lijden – van een deskundige terzake

Vastenoverweging 26 - donderdag 31 maart 2022

Ik weet niet of je Joni Eareckson Tada kent. Indien niet, lees hieronder even een kort overzicht van haar leven.

Joni Eareckson, geboren op 15 oktober 1949, was de jongste uit een gezin met vier dochters. In haar tienerjaren bewoog ze veel; ze deed aan paardrijden, wandelen, tennis en zwemmen. Op 30 juli 1967, 17 jaar oud, nam ze een duik in de Chesapeake Bay, waarbij ze echter niet doorhad dat ze in een ondiep gedeelte sprong. Als gevolg hiervan liep ze een wervelfractuur op en raakte verlamd vanaf haar nek. Volgens haar autobiografie ondervond ze tijdens haar 2 jaar durende revalidatie gevoelens van woede, depressie, zelfmoordneigingen en geloofstwijfel. Niettemin leerde ze schilderen met een kwast tussen haar tanden, en ze verkocht deze werken. Ze heeft zo’n vijftig boeken geschreven, een aantal muziekalbums opgenomen, speelde de hoofdrol in een film over haar eigen leven, en geeft op verschillende wijzen steun aan mensen met een handicap.

Lees meer

Geslepen zijn

Vastenoverweging 24 – dinsdag 29 maart 2022
Een jongeman sprak de ploegbaas van een bosbedrijf aan. “Ik wel graag bij jullie komen werken om de bossen te helpen onderhouden en uitdunnen,” zei hij. “Kan dat?” De ploegbaas antwoordde: “Laat ons maar eens proberen hé”. En hij wees een boom aan die de jongeman mocht proberen te vellen. Alsof hij nooit iets anders gedaan had, zaagde de jonge kerel de boom in een oogwenk om. De ploegbaas was onder de indruk. “Je mag maandag beginnen,” zei hij.
Maandag kwam en dinsdag, woensdag, donderdag… gingen voorbij. Donderdagavond kwam de ploegbaas bij de jongeman. “Je kan je loon seffens ophalen bij de uitgang,” zei hij. “Oh,” zei de jongen. “Ik dacht dat er op vrijdagavond betaald werd”. “Normaal wel,” zei de chef. “Maar je mag vandaag al vertrekken want je kan ons werktempo niet volgen”. “Maar ik heb keihard gewerkt,” protesteerde de jonge gast. “Ik ben elke dag het eerste aangekomen, als laatste vertrokken, en ik heb zelfs tijdens de koffiepauzes doorgewerkt”. De oudere man zag dat de jongen het meende, dacht even na en vroeg toen: “Heb je je zaag elke dag bijgeslepen?” “Neen,” zei de jongen. “Daar heb ik geen tijd voor gehad. Ik was te hard aan het werken”.

Lees meer

Bonen of golfclubs

Vastenoverweging 27 – vrijdag 1 april 2022

Ik las over een Britse predikant, Rowland Hill, dat hij eens een wandeling maakte en onderweg een boer tegenkwam die gevolgd werd door een tiental varkens. De dieren volgden hun baas getrouw en Rowland die dit toch wel raar vond, besloot de zaak eens van nabij in het oog te houden. En ineens zag hij het: de man liet van tijd tot tijd enkele bonen vallen. De varkens waren daarop blijkbaar zo verlekkerd dat ze de man gehoorzaam bleven volgen: tot aan het slachthuis.

Ik las ook over een beroemde Amerikaanse golfer die u misschien welbekend is. Hij heet Arnold Palmer. Op zekere dag speelde hij een showwedstrijd in Saoudi-Arabië. De koning die het spel gevolgd had, was zo onder de indruk dat hij Palmer een geschenk wilde geven.

Lees meer

Wie is C/controleur?

Vastenoverweging 25 – woensdag 30 maart 2022

“Ik kan me voorstellen hoe het voor een mens zou kunnen zijn om op de aarde neer te kijken en een atheïst te zijn. Maar ik kan me niet voorstellen hoe hij naar de hemel zou kunnen kijken en zou kunnen zeggen dat er geen God is.” Abraham Lincoln
Vandaag wil ik het met jullie even hebben over een verschrikkelijk momentum waarover de Bijbel spreekt. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord. Dat moment vindt plaats in de Olijfhof, net buiten Jeruzalem en net voor Jezus zal sterven. Volgens Marcus 14, 34 zei Jezus daar tegen Zijn discipelen: "Mijn ziel is overweldigd door verdriet tot op het punt van de dood." Ik weet niet hoe het op dit moment met jullie gaat, maar misschien kan jij nu ook zoiets zeggen: “Mijn ziel is gewoon overweldigd door angst, door uitputting”.

Lees meer

Beloften van God

Vastenoverweging 23 – maandag 28 maart 2022

Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.
Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,
laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten.
Priesters, dienaren van de HEER,
hef een smeekbede aan in de tempel,
tussen altaar en voorhal:
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken.
Waarom zouden zij mogen schimpen:
“En waar is nu hun God?”’

(Joël 2: 15-17)

Lees meer