Zeven wereldschokkende dagen

Vastenoverweging 36 – maandag 11 april 2022

Zeven dagen veranderden de wereld. Deze zeven dagen zijn het onderwerp geweest van miljoenen publicaties, talloze debatten en duizenden films. Deze zeven dagen hebben de grootste schilders, de meest bekwame architecten en de meest begaafde muzikanten geïnspireerd. Het is onmogelijk om de culturele impact van deze zeven dagen te berekenen. Maar nog moeilijker zou een poging zijn om rekening te houden met de levens van mannen en vrouwen die erdoor zijn getransformeerd. En toch waren deze zeven dagen zoals ze zich in Jeruzalem afspeelden van weinig betekenis, behalve voor een paar betrokke-nen. Wat gebeurde er op die zeven dagen? Laat het ons even samenvatten:

Lees meer

Palmen van Jeruzalem

Vastenoverweging 35 – zondag 10 april 2022.

Voel het ooit voorspeld verdriet
Terwijl je de weg afkijkt
Naar de naderende, schreeuwende mensenmassa.
Voel de hitte van de dag
En pluk een palm!
Terwijl je de weg afkijkt en
Ze hoort roepen: “Hosanna, De Koning!”

Oh dochters van Zion
Uw tijd nadert snel
Verraad Hem niet, loop Hem niet voorbij!

Lees meer

Meer dan chocolade laten

Vastenoverweging 33 – vrijdag 8 april 2022

“Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.” - Exodus 34:28
Te vaak beschouwen christenen de veertigdagentijd als een donkere en sombere tijd van dingen "opgeven" en super vroom zijn. Dat is onzin (als ik eventjes zo oneerbiedig mag zijn). Deze vastentijd is zoals ik eerder al probeerde te laten zien een tijd van persoonlijke reflectie en van erkenning van onze afhankelijkheid van God. Daarnaast is het leuk te beseffen dat het woord ‘vastentijd’ afkomstig is van het Angelsaksische woord dat 'lentetijd' betekent. De vastentijd is met name ook een tijd voor voorbereiding, van planten en groei. Veel culturen en religies hebben door de eeuwen heen vasten op een ascetische praktijk beoefend.

Lees meer

Kort en strikt persoonlijk

Een beoordeling van vasten in monotheïstische religies
Vastenoverweging 31 – woensdag 6 april 2022

Ramadan
Laat me beginnen met de wijze waarop de vasten wordt beleefd tijdens de Islamitische ramadan. Als christenen kunnen we wel iets leren van de ramadanpraktijk: niet alleen van de vrijgevigheid die ze beoefenen, maar ook van de onthouding, de dankbaarheid en hun samenhorigheid in gebed. De moslims zijn op zijn minst gepassioneerd over hun religie. De ramadan gaat helemaal over vasten van eten, drinken, seks, enz.
 Voor ons als christenen klopt deze benadering natuurlijk niet helemaal, of eerder: helemaal niet. Voor ons is de vastentijd eerder een meditatie over de offers, kruisiging, opstanding en goddelijkheid van Jezus Christus waarbij het ‘zich onthouden van’ ondersteunend werkt.
Het 30-daagse vasten is verplicht voor alle moslims.

Lees meer

Stemmen

Vastenoverweging 34 – zaterdag 9 april 2022.

Wat denk je, zouden het dezelfde stemmen geweest zijn die luid klonken toen de mensenscharen palmtakken op de weg gooiden en riepen: “Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen” (Mat. 21,9) en toen wat later de scharen riepen: “Kruisig Hem! Kruisig Hem!” (Luk 23,20)?

Als je weet hoe massa’s kunnen gemanipuleerd worden en hoe wispelturig mensen zijn, is het bijna zeker dat deze zo verschillend lijkende kreten werden uitgeschreeuwd door dezelfde stemmen. Mensen die in een massa optrekken, verliezen vaak hun nuchterheid en schreeuwen dan vaak om dingen die ze in privégesprekken nooit zouden durven herhalen.

Lees meer

In lijden en moeiten

Vastenoverweging 32 – donderdag 7 april

Vasten en bidden… we naderen de zogenaamde Goede Week. Anderen noemen het de Lijdensweek. Om het even. Ook onze overdenkingen naderen steeds meer het moment dat het lijden van onze Heer onze gedachten zal vervullen. Het lijden van onze Heer, het ultieme goede dat Hij voor ons gedaan heeft. Daar, aan dat pijn-volle kruis.
De auteur John Stott schreef, “Ik zou nooit in God kunnen geloven, ware het niet voor het kruis... Hoe kan iemand in de echte wereld van pijn een God aanbidden die daar immuun voor was? Ik ben vele boeddhistische tempels in verschillende Aziatische landen binnengegaan en stond respectvol voor het standbeeld van Boeddha, zijn benen gekruist, armen gevouwen, ogen gesloten, de geest van een glimlach die rond zijn mond speelde, een verre blik op zijn gezicht, los van de kwellingen van de wereld. Maar na een tijdje heb ik me elke keer moeten afwenden.

Lees meer

Jom Kippoer, ramadan, christelijk vasten

Vastenoverweging 30 – dinsdag 5 april 2022

Ik weet niet of je het beseft, maar vorige zaterdag begon de ramadan, de jaarlijkse islamitische vastenmaand. Het kreeg – traditioneel – veel aandacht in de media. En ook van leiders van over de hele wereld, van de Amerikaanse president Biden die de moslims een:’Goede ramadan” toewenste, tot de Britse kroonprins Charles die hen een: “Gezegende ramadan” toewenste, om het nog even niet te hebben over onze Belgische politici van allerlei kleur en inspiratie die ook (stemmen-)brood zagen in een ramadan zegenwens.
Vraagje: ik kan fout zijn maar heb jij iets gehoord of gelezen over zegenwensen bij het begin van onze christelijk veertigdagen-vastentijd? Ik niet. Neen, neen, ik heb het niet over karnavalswensen of: ‘Vetten Dinsdag’-groeten hé. Ik heb het over vàstentijden.

Lees meer