Een tijd van oplettendheid

Advent 2021: Afl. 1

Vandaag, voor aflevering 1, wil ik even kijken naar wat we kunnen lezen in bijvoorbeeld Lukas 21, 25-28:
“En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.”

Lees meer