Onderweg

Advent 2021: Afl. 15.

En? Wat denk je? Zou Maria vandaag zo’n dikke 2000 jaar geleden, en zo’n veertien dagen voor haar bevalling zou plaatsvinden, al onderweg geweest zijn naar Bethlehem? Ik vraag het me af. Want als je erover nadenkt heeft Maria tijdens haar zwangerschap toch wel wat rondgetoerd. Laat ons de kilometers eens optellen. Eerst de tocht naar Elisabet. Tussen haakjes: (in sommige Bijbelvertalingen staat dat Elisabet een nicht van Maria was, maar dat is niet correct. Er staat letterlijk 'vrouwelijk familielid'. Dat kan een nichtje zijn, maar ook een kleindochter of een overgrootmoeder. Vanwege het leeftijdsverschil was Elisabet zeer waarschijnlijk haar tante). Maar beeld je in. De engel is vertrokken en Maria zit daar nog helemaal ondersteboven van wat er gebeurd is, thuis voor zich uit te staren. En na te denken.

Lees meer

99 Namen

Advent 2021: Afl. 14.

"Omdat ons hart één groot afgodenfabriekje is, halen we zekerheid uit ons huis, ons werk, ons pensioen en onze relaties. En God doen we er nog een beetje bij voor straks, als we sterven", zegt spreker Arie de Rover vandaag.” – citaat uit de CIP-Nieuwsbrief december 2021.

Waw, zware kost. Is òns hart één groot afgodenfabriekje? Mijn hart, uw hart? Ik hoop van niet, al is dat potentieel natuurlijk wèl mogelijk. Maar je kan ook andere dingen dan afgoden in je hart timmeren natuurlijk. Daar kies je zelf voor. Mooie dingen. Dienende dingen. Beloftevolle dingen. Kerstdingen!

Lees meer

Jozef

Advent 2021: Afl. 12.

“De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden”
​ Mattheüs 1:18-19

​ We hadden het eerder al over Maria, Elisabet en Zacharias, maar één hoofdrolspeler is wat tussen de mazen van het net door gevallen. Wééral door gevallen, zou je kunnen denken want ook elders in de Bijbel komt de man nauwelijks nog ter sprake. Ik bedoel Jozef, de “voedstervader’ (zoals hij traditioneel vaak eigenlijk heel mooi genoemd wordt) van Jezus. En toch. Misschien is dat wel wat onterecht. Wat leren we hier over deze man?

Lees meer

Zachte harten cultiveren

Advent 2021: Afl. 10

“Zie, de HEERE heeft het doen horen
tot aan het einde der aarde:
Zeg tegen de dochter van Sion:
Zie, uw heil komt,
zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich
en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.”
Jesaja 62:11

Lees meer

A Christmas Carol

Advent 2021: Afl. 13.

“Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen” Haggai 2, 9

Er is misschien geen bekender kerstverhaal dan de bovenstaande vertelling van Charles Dickens. In zijn volledigheid heet het boek eigenlijk “A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas”. Het vertelt over ene Ebenezer Scrooge die op kerstavond door drie geesten bezocht wordt en leert dat hij niet verder kan zonder een andere mens te worden. De schrijver van het verhaal houdt ons via Scrooge een spiegel voor van een rijke, maar gierige man die alles wat plezierig en warm en goed is afwijst. “Humbug”, noemt hij hij dat allemaal, oftewel: “Onzin”.

Lees meer

Niets is onmogelijk bij God

Advent 2021: Afl. 11

“En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen.” (Luk 1, 18)
->
“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?” (Luk 1, 34)

Niets is onmogelijk bij God
Ben jij ooit geconfronteerd geweest met een onmogelijke situatie? Heb je ooit vooruit proberen te kijken en de weg verderop niet gezien? Niet kùnnen zien? In het geboorteverhaal van Jezus komen we enkele mensen tegen die in een dergelijke ‘onmogelijke’ stuatie zijn terechtkomen. We hadden het eerder al over Maria en Elizabet, maar er was er nog eentje: Elizabets echtgenoot, de priester Zacharia. Zacharia, dat was me een man! Hij diende in de tempel van God en voor de mensen in zijn omgeving was hij (daarom) iemand die ‘kort bij God’ leefde.

Lees meer

Een kleine profeet met een grote boodschap

Advent 2021: Afl. 9

En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal. – Mat. 2, 6

In de herinnering van velen van ons is er één vers uit het O.T. dat voor altijd in ons geheugen is ingebed. Het is de tekst die Mattheus citeert uit Micha 5, 1: “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt Iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.” 

Lees meer