Er zit meer in de doos

Advent 2021: Afl. 22.

Hoi! Ik zit hier nog steeds op mijn torentje. De wind waait waarheen hij wil. Maar hij blaast fris. Dus ik ga naar beneden. Seffens, nu nog niet. Ik zie daarachter immers nog iets in die kerststal gebeuren. Iets wat steeds groter wordt. Een licht. Wat is dat? Of wat veroorzaakt dat? Is het de 10de torenbood-schap voor onze reeks adventoverdenkingen? Wacht, ik neem even mijn verre-kijker om beter te kunnen onderscheiden wat er aan de hand is. En ja, ik zie het nu, ik zie: als God iets geeft, is het altijd enorm veel meer dan wij beseffen.

De man die tegenover me op de trein zat en waarmee ik in gesprek raakte over Kerstmis, vertelde het me rustig, maar toch… onderkoeld, alsof er iets met hem scheelde. Was het een soort ontgoocheling die ik aanvoelde? Of een zekere tristesse? “Ik heb een zoon, Max heet hij” begon hij. “Wij zetten elk jaar een kerstboom, en daaronder worden pakjes gelegd met cadeautjes voor de groten en de kleinen. Ik herinner me dat ik ooit, hij moet toen een jaar of zes geweest zijn, voor onze Maxie zo’n kerstcadeau had gekocht.

Lees meer

Vrede op aarde !?

Advent 2021: Afl. 21.
Nog even, nog heel eventjes, zit ik hierboven op mijn Adventtorentje, rond te speuren naar inzichten over Kerstmis. Ik kijk van de spichtige kantelen en vanonder de in de wind wapperende vaandeltjes met daarop al Gods kleurenrijkdom neer op de velden van Bethlehem en ik ontdek daarachter inderdaad ergens een stalletje, hèt stalletje, waar Jezus is geboren. En ik vraag me af, ik vraag me af

• Wat het betekent wat men altijd zegt. Dat Kerstmis vrede bracht. Vrede. Ik herinner me dat men toen de oorlog in Vietnam nog woedde op de nieuwsberichten trots aankondigde dat de Amerikanen hadden besloten één dag geen oorlog te voeren, ter ere van Kerstmis. En nog langer geleden, tijdens de 1ste Wereldoorlog, zouden de Duitse en de geallieerde soldaten op die dag eerst samen vanuit hun respectievelijke loopgraven een kerstlied gezongen (‘Stille Nacht’ of all possibilities!) en daarna uit die loopgraven zijn gekropen om een matchke voetbal tegen mekaar te spelen.

Lees meer

Blijdschap en Barmhartigheid

Advent 2021: Afl. 19.

Onze derde dag vanuit mijn Klein Kasteeltje-torentjes met adventsoverdenkingen geeft uitzicht op enkele erg bemoedigende vaststellingen. Rara, wat zie ik?

• Wel, door dìt ene schietgaatje in deze hoek van de toren richting Kerstmis zie ik een zesde kerstboodschap. En dat is dat God goed nieuws en grote vreugde brengt voor alle mensen. De engel maakte dit bekend aan de herders. Hij zei: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal” - Luk 2, 10. Grote blijdschap. Voor heel het volk. Dat is de aankondiging van Kerstmis samengevat in een notendopje. De grote blijdschap door het goede nieuws dat hij brengt, met name dat er een Redder geboren is. Jezus Christus heet Hij. En dat is goèd nieuws.

Lees meer

God is met ons

Advent 2021: Afl. 17.

Ik wil vanaf vandaag proberen om gedurende enkele dagen vanuit telkens één of meer andere adventshoeken, dus vanuit telkens één of meer specifieke torentjes die over Kerstmis uitkijken, te kijken naar de geboorte van Jezus en wat die betekent voor ons. Vandaag is
• het eerste dat ik vanuit mijn torentje zie, is dat God “met ons” is. “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” schrijft Johannes (1, 14)
Wij vechten ons geen weg naar God toe, Hijzelf komt naar ons toe. Als je ooit gedacht hebt dat God ongeïnteresseerd of onzorgvuldig is in Zijn omgaan met u, denk dan aan het kerstgebeuren. Herinner u dan hoe God naar u gezocht heeft, en omdat gij onbereikbaar waart, Hij dan maar Zijn Zoon naar u (ons) gestuurd heeft om menselijk herkenbaar te zijn. Dat Hij bij ons is komen wonen. En dat dat eigenlijk nog altijd tot vandaag toe zo is. Hij was 2000 jaar geleden herkenbaar aanwezig als Mens en als God, en door de verslagen die we over Hem hebben gekregen, verslagen die Hem nog zo zo herkenbaar voor ons laten zijn dat we Hem nog steeds voor onze ogen zien als

Lees meer

Kerstmis in je hart ...

Advent 2021 - Afl. 20.
Vanuit het smalle schietgaatje uiterst rechts in mijn kasteeltorentje heb ik vandaag, op onze vierde dag met adventsoverdenkingen ‘vanuit de iele hoogte’, uitzicht op de Kerstmissen zoals ik me die herinner uit mijn kinderjaren, een klein eeuwtje geleden. Ja, dit is mijn achtste verslag van wat ik van hieruit zie: mijn verleden.

• Het ging toen toch meer om Kerstmis in je hart, in plaats van in de wereld dan vandaag. Ja, Kerstmis was destijds, in de jaren ’50-’60, één van de grootste feestdagen van het jaar. We noemden het – terecht hoor – een hòògdag. En ja, het draaide toen in mijn perceptie inderdaad ook vooral om de kerstboomlichtjes, het stalletje, de stenen schaapjes en herders en driekoningen (ja, ja, in één woord geschreven). En nog belangrijker: het feestelijke samenkomen bij grootpapa en meter, en grootmama en peter (ken je die termen nog in deze tijden?).

Lees meer

Onmetelijk groot, onverwacht klein

Advent 2021: Afl. 18.

Hallo allemaal! Ik zit nog altijd daarboven in mijn kasteel van gisteren, rondzwervend van het eerst torentje naar het tweede, naar het derde, en vandaag begin ik al vanuit mijn 4de uitkijkpost door de schietgaten en ramen rondom uit te kijken, om te zien wat advent en Kerstmis ons nog meer kunnen leren; en ik zie, ik zie…

• Vanaf mijn 4de torentje zie ik dat onze God in Kerstmis toont dat Hij onmetelijk groot is en Zich tegelijkertijd onverwacht klein, nederig gedraagt. Kerstmis is voor ons een tijd om in volle ontzag, volle verwondering en vol dankbaarheid te gaan beseffen hoe ver God wel is gegaan om Zijn liefde in de strijd te smijten om ons te redden. De Schepper kwam Zijn schepping binnen.

Lees meer

Stille Nacht?

Advent 2021: Afl. 16.

“Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immánuel geven. Dat is in vertaling: God-met-ons.” (Mattheüs 1:23)

Ken je het kerstliedje “Suza Nina”: hoe Jezuke daar zachtekens in slaap wordt gewiegd door Zijn neuriënde moeder. Maar hè, is dat die bewuste nacht zo gebeurd? En “Stille Nacht”. Was die kerstnacht ècht stil? En die herdertjes die “Daar bij nachte in het veld lagen”: oh ja? Lagen ze daar te slapen, of “Hielden ze trouwe de wachte”? Het is één van de twee hé! En het volgende: “De kerstkabouter komt, Vanavond met zijn slee, De kerstkabouter brengt, Cadeautjes voor ons mee”: Al ooit een kerstkabouter gezien? Of al gewoon een kabouter zonder meer! Het is nochtans kabouter Plop zèlf die dit lied zingt. En wat denk je van: “Oh Denneboom” in een land waar geen dennen groeien?

Lees meer