Focussen op

Vastenoverweging 15 – vrijdag 18 maart


Hebt ge u ooit afgevraagd waarom een duif zo raar loopt? Wel, dat is omdat hij anders niet kan zien waar hij loopt. De ogen van een duif kunnen gewoon fysiek niet zien waar hij heengaat terwijl hij in beweging is. Hij moet zijn hoofd helemaal stil houden tussen elke twee stappen in om zich opnieuw te kunnen focussen op zijn pad. En zo gaat hij langzaam vooruit,: kopje naar voren, stoppen, kopje achteruit, stoppen, …
In onze geestelijke wandel met onze Heer hebben we eigenlijk hetzelfde probleem als die duif. Het is erg moeilijk om te kunnen zien waar we precies naartoe aan het hobbelen zijn. Tussen elke twee stappen moeten we even stoppen om ons op nieuw te focussen op wat God nu eigenlijk wilt. Met andere woorden: we moeten voortdurend even halt houden en bidden (soms vasten) en in Zijn Woord lezen om te weten of we ons nog wel in de juiste richting bewegen, de juiste weg bewandelen.

Lees meer

Poerim en Pesach, vasten en Pasen

Vastenoverweging 14 – donderdag 17 maart 2022

Gisterenavond, woensdag 16 maart, begon de Joodse feestdag Poerim. Eigenlijk is dat niet helemaal waar, gisteren begon de driedaagse vasten die aan Poerim voorafgaat en die verbonden is met het eropvolgende poerimfeest dat eigenlijk zaterdag begint. Het is voor de meeste Joden een van hun meest favoriete feesten van het jaar. En ook voor hen is er een direct verband tussen dit feest en hun Pesach (de: verlossing uit Egypte als voorafschaduwing van ons Pasen).

Poerim is de herdenking van de historie van Esther en Haman. Heel kort samengevat (en vergeef me als het té kort is samengevat) wordt de echtgenote van de Perzische koning Ahasverus, die regeert over o.a. de Joden in ballingschap, Esther die in het geheim joods is, door Mordechai op de hoogte gebracht van de plannen van Haman, een hoge raadgever van de koning, dat hij het recht heeft gekregen het hele Joodse volk te mogen uitroeien.

Lees meer

Wierook, wijwater en worstenbrood

Vastenoverweging 12 – dinsdag 15 maart 2022

Ja, er was eens - o.a. nog in de jaren ’50 van de vorige eeuw - een vastentijd die anders was dan die van vandaag. Er eens naar terugkijken, kan wel deugd doen voor degenen die het meemaakten. En voor de anderen kan het een eyeopener zijn, misschien om nog eens te kunnen glimlachen met ‘die simpele mensen van toen’, of misschien toch met wat meer respect voor een andere cultuur, tijdsmoment of misschien zelfs voor mensen die consequenter waren – bijvoorbeeld bij hun vasten - dan wij vandaag gewoon zijn. Dus hier volgt, gewoon een vertelling, over toen, onder de titel: Wierook, wijwater en worstenbrood

Lees meer

Kinderen van de Vader

Vastenoverweging 10 – zaterdag 12 maart 2022

We weten dat de Bijbel ons leert dat we onze vijanden moeten liefhebben omdat we alleen zo kinderen van de Vader kunnen zijn. Ik denk dat onze vastenoverwegingen hieraan niet voorbij kunnen gaan. Vasten wil ons helpen God beter te leren kennen, onze Vader en Zijn – bij manier van spreken – Zijn ‘DNA’, dat Hij in ons wil afgedrukt zien. Dus wie of wat is God? Wat is Zijn ‘DNA’? Wel: Hij Ìs liefde. Dat is Zijn diepste ‘Zijn’, Zijn diepste ‘Wezen’. Dus dat willen we van Hem leren. Dat willen we in onszelf, als kinderen van Hem, ook ontdekken. Juist?
Jezus heeft dat letterlijk zo over Zijn Vader in de hemel gezegd! We kunnen het lezen in Matt 5, 44 waar staat: “Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel”.

Lees meer

De Heilige Geest en onze bekeringen

Vastenoverweging 13 – woensdag 16 maart 2022

En? Heeft de appelmoes jullie gisteren gesmaakt? Indien je nog dergelijke recepten uit onze voorouderstijd zou willen proberen - vastenrecepten wel te verstaan - ik vond die van appelmoes met lever op de volgende site, waar je er nog vele soortgelijke kan ontdekken: https://coquinaria.nl/. Het eerste recept dat er vandaag opstaat heet “Valse Vis”. (En dat is geen scheldwoord van mij aan jouw adres hoor!)
Maar nu weer serieus hé. Laat ons beginnen met een tekstcitaat uit de Bijbel:

In die tijd, toen de menigten zich in groten getale verzamelden, begon Jezus te zeggen: "Deze generatie is een slechte generatie. Ze zoekt een teken, maar er zal haar geen teken gegeven worden, tenzij Jona's signaal.

Lees meer

Leven in de woestijn van het vasten

Vastenoverweging 11 – maandag 14 maart

“Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. – Luk 4, 1-2

Als je de Overdenking van zaterdag hebt gelezen, weet je hopelijk nog dat die o.a. ging over de liefde van God voor ons, Zijn schepping, en Zijn kinderen in het bijzonder. Ik wil daar graag nog even op doorgaan, omdat dat voor mijzelf toch enigszins een nieuwe invalshoek was wat betreft vasten. Ja, liefde moet je als christenen overal van wat korterbij bekijken, maar hoe diep gaat dat eigenlijk als we het hebben over ‘vasten en liefde’?

Lees meer

Vrede – Sjalom

Vastenoverweging 9 – vrijdag 11 maart 2022

Ik las in een mail die me gisteren werd toegezonden onderstaande tekst. Eronder vind je de naam van de schijfster. Die is van belang om de tekst in zijn context te kunnen plaatsen.
“De boodschap van de Bijbel is nog steeds actueel, ook na al die jaren van zogenaamde evolutionaire vooruitgang en een continu toenemend geloof in menselijkheid. Zwart en wit bestaan nog steeds, net als goed en kwaad, God en de duivel, de agressor en zijn slachtoffers. En zoals de Joodse wijsheid benadrukt: ‘God identificeert zich altijd met de degene die onrecht is aangedaan. God kiest partij.’

Lees meer