Rimpelingen

Vastenoverweging 22 – zaterdag 26 maart 2022
“Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur,maar de tong kan geen mens bedwin-gen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn..” – Jak 3, 2-11

Lees meer

Een pull-over van je leven

Vastenoverweging 21 – donderdag 25 maart 2022

Het onderstaande gaat misschien niet onmiddellijk over bidden en vasten, maar het gaat wel over God en over ons: over u en mij. En misschien is het goed om het eens te lezen in een houding van bidden (en waarom niet: vasten?).

Ik schaak. Dat vind ik toch. Anderen niet. Alhoewel ze altijd tegen mij (mogen) winnen! Ze zouden gelukkig moeten zijn om met mij te mògen schaken, maar tegenwoordig weigeren ze nogal eens. ‘Omdat een spel met u niet lang genoeg duurt,’ zeggen ze. Ik heb een vriend die ook schaakt, en wint. Hij heeft mijn spel bestudeerd. Urenlang. Uiteindelijk vroeg ik hem: “Maar zeg nu eens eindelijk wat ik verkeerd doe!”. Hij keek mij aan – lang – en zei toen: “Ik zoek nog altijd die ene fout die al de andere fouten die je maakt veroorzaakt.“

Lees meer

De Elegie Van De Pandemictide

Vastenoverweging 19 – woensdag 23 maart 2022

2022, het jaar van de "Pandemictide" (zie beneden) en de oorlog in Oekraïne (met als kroon daarop de aanrijding in Strépy van het voorbije weekend), creëert op zijn zachtst gezegd, een alomgehoord aanvoelen dat dit jaar een ongewilde, verdiepte en verlengde vastentijd ons heeft overvallen. We wachten, en wachten, en wachten; maar zelfs met alle vaccins en volksgezondheidsmaat-regelen tegen Covid en alle vredesonderhandelingen tot in Turkije en Israël toe strekt de woeste wildernis zich uit tot aan de horizon. De tijd lijkt vooruit te gaan, en toch voelen zovelen zich vastgelopen.
Wat zou deze veertigdagentijd ons kunnen bieden – ons, een vermoeid woestijnvolk in een schijnbaar eindeloos seizoen?

Lees meer

Iemand Anders’ Pijn

Vastenoverweging 17 – maandag 21 maart 2022

Is vasten wel verantwoord? Wat doet een vastenperiode met je lichaam en geest? Als wij vragen, noden hebben, en we gaan vasten, is dat wel verant-woord, heilzaam? Wel, het antwoord is absoluut ja. Vasten maakt een mens zelfs vrolijk. Volgens het magazine Eos-wetenschap (de vermelding van dit wetenschapsmagazine gebruik ik hier als een excuus voor de moeilijke woorden die ik nu even ga gebruiken – je mag deze alinea dus ook overslaan) zorgt vasten ervoor dat je lichaam zijn afvalstoffen opruimt èn maakt het je vrolijk. De gevolgen laten zich in je hele lichaam voelen. Het begint in je brein, dat verbonden is met alle orgaan-systemen die betrokken zijn bij onze energie-opname.

Lees meer

Geschapen schepseltje

Vastenoverweging 20 – donderdag 24 maart 2022

Deze morgen – en ja, het was tijdens een moment dat ik aan het bidden was – kwam er een gedachte bij me op. Niet origineel, ik weet het. En ook geen nieuwe gedachte, maar toch sprak het onderwerp me opnieuw aan. Als ik – wij – geschapen zijn door God, naar Zijn evenbeeld, hoe of wat ben ik dan in mijn relatie met Hem? En ik dacht aan het Bijbelse beeld van de Pottenbakker die ons mensen maakt, ons een vorm geeft, kneedt. Maar neen, we zijn niet zomaar door Hem geknede potten. We zijn levend (wat dat ook moge betekenen) en kunnen ons ook zelf ‘vormen’, om het even welke verschrikkelijke vormen we dan ook kunnen aannemen, zie de oorlogsstokers in Oekraïne en Noord-Afrika, de kindermoordenaars her en der, de…

Lees meer

Oei, over zonde!

Vastenoverweging 18 – dinsdag 22 maart 2022

Ja, zonde, we kunnen er niet omheen als we over gebeds- en vastentijd spreken. Laat ons eens stilstaan bij wat we daarmee aan moeten.

Psalm 7:10
”Roep de goddelozen een halt toe, en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.”

Tijdens deze vastenperiode is het goed om ook eens wat tijd te besteden aan het onderzoeken van ons eigen hart. In Psalm 7:10 vraagt de Psalmist God om de harten en gedachten van de mensen om hem heen te onderzoeken. En hij roept tot God: " Roep de goddelozen een halt toe."

Lees meer

Alles verandert, maar niets wordt anders!

Vastenoverweging 16 – zaterdag 19 maart 2022

We leven in een rare, snelle wereld. Ik vraag me af of ze dat 100 jaar geleden ook dachten, of 500 jaar geleden, of 2000 jaar geleden. Ze hadden het dan toch fout, want zo snel als nu is de ontwikkeling van de geschiedenis nog nooit gebeurd.

Denk alleen al maar aan de voorbije eeuw. Als iemand in het jaar 2000 vijftig jaar terug kon tijd-reizen naar het jaar 1950, zou hij nog tamelijk goed in die wereld kunnen functioneren. Neen, ze hadden toen nog geen GSM’s, maar toch al telefoons. En er zouden geen 3D televisietoestellen met flat-screen zijn, maar toch al de allereerste televisietoestellen. En de auto’s reden dan weliswaar niet op elektriciteit of bio-benzine, maar er reden wel al volop enkele auto’s.

Lees meer