Oei, over zonde!

Vastenoverweging 18 – dinsdag 22 maart 2022

Ja, zonde, we kunnen er niet omheen als we over gebeds- en vastentijd spreken. Laat ons eens stilstaan bij wat we daarmee aan moeten.

Psalm 7:10
”Roep de goddelozen een halt toe, en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.”

Tijdens deze vastenperiode is het goed om ook eens wat tijd te besteden aan het onderzoeken van ons eigen hart. In Psalm 7:10 vraagt de Psalmist God om de harten en gedachten van de mensen om hem heen te onderzoeken. En hij roept tot God: " Roep de goddelozen een halt toe."

Zonde heeft niet alleen invloed op je relatie met God, maar ook op de relaties die je hebt met iedereen om je heen. Een enkele leugen tegen een familielid kan het vertrouwen in het hele gezin breken. Het spreken van harde woorden tegen een vriend kan je vriendschap beëindigen en je getuigenis voor hen ondermijnen. Het tonen van hebzucht, kwaadaardigheid of ongeduld zijn geen delen van een persoonlijkheid waar je "aan vastzit", maar eerder delen van je ziel die proberen schade aan te richten en die alleen aan je eigen geluk te bouwen. Misschien is het goed om vandaag wat tijd te investeren in het vragen aan God om de manieren te openbaren waarop je tegen Hem en anderen gezondigd hebt. Wees niet bang voor wat de Heilige Geest je misschien gaat laten zien. Wanneer je ogen worden geopend voor de zonde in je leven, geeft het je de mogelijkheid om je te bekeren (ervan af te keren) en meer als Christus (naar Hem toegekeerd) te worden. En dat is toch wat we eigenlijk willen, niet? Het regelmatig onderzoeken van je hart en geest, samen met God, zal je relatie met Hem versterken. En wanneer we in onze woorden en daden steeds meer van Christus aan de wereld tonen, nemen we deel aan Gods missie om de wereld met Hemzelf te verzoenen.

2 Tim 2, 15
"Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid."

God heeft de zondebelijdenis waarvan hierboven sprake niet nodig om te weten wat we hebben gedaan, maar toch het is een belangrijke praktijk. Stel je voor dat een vriend iets doet dat je onrecht aandoet. Zijn bekentenis is niet nodig om te weten wat hij heeft gedaan. Er is echter iets met bekentenissen dat twee mensen dichter bij elkaar brengt na een conflict.
Dat is, net als bij een bekering, een moment dat we ons aan Hem gaan toevertrouwen. Als we een belijdenis aan God uitspreken waarin we erkennen dat we Zijn vergeving nodig hebben, dan is dat een uiting van ons verlangen om meer op Hem te lijken. Hieronder staat een belijdenisgebed gebaseerd op 2 Timoteüs 2:15. Misschien kan je er iets mee?

Here God,

Elke dag dat ik leef, wil ik rusten in de wetenschap dat U van mij houdt. Mijn zonde belast mij, en ik leg het nu aan U voor en vraag om uw vergeving. Ik bid nu, Heilige Geest van God, dat u mij de gebieden wilt laten zien waar ik me moet bekeren, zodat ik iemand kan zijn die Uw aanvaarding uitleeft in deze wereld. Help me om uw waarheden op de juiste manier te behandelen en leer me om zonder schaamte te leven.

Dank u, Jezus Christus, voor het werk dat U aan het kruis hebt gedaan. Het heeft me bevrijd van de zonde en me rechtvaardig gemaakt voor God. Ik bid dat U mij zult leiden in de wegen van gerechtigheid en mij de kracht zult geven om de dingen los te laten die geen macht meer over mij hebben.

In Uw Hemelse Naam bid ik: Amen