Evangelische Erediensten

LogoVRTeen2019De VRT zendt regelmatig – dat wil zeggen 1 à 2 keer per jaar – erediensten uit die verzorgd worden door een evangelische gemeente. Deze diensten komen uit alle hoeken van het land en vanuit een breed scala van kerken. Hieronder een selectie van deze diensten, die via de site van medianetwerk.vlaanderen te bekijken zijn. Klik daarvoor op de foto.

Turnhout (Evangelisch Centrum)

240602TurnhoutTVDienst09LQRust is schaars in onze maatschappij en tegelijk is het iets waar veel behoefte aan is. Vandaar het thema van de eredienst vanuit het Evangelisch Centrum van Turnhout: Rust en Vrede. In Mattheüs 11 zegt Jezus: Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Het was een uitnodiging voor de discipelen, Zijn toehoorders, voor allen in de loop van de geschiedenis die zich vermoeid voelden, maar het is ook een uitnodiging voor de mens van vandaag. In de hedendaagse samenleving heeft men torenhoge verwachtingen, eindeloze keuzemogelijkheden en overvolle agenda’s, en dat alles leidt bij heel wat mensen tot een burn-out. De rust die Jezus aanbiedt is het overwinnen van angst, bezorgdheid, onzekerheid en zinloosheid.

Bekijk de uitzending hier

Lummen (City Life Church)

MB2301 CLCLummenLQDe wereld is voortdurend in verandering. Wat we 10 jaar geleden geweldig vonden, is nu al weer volledig achterhaald. We leven in een tijd waarin iedereen zo zijn eigen waarheid heeft, en nieuwe waarheden lijken dagelijks de kop op te steken. Je komt ze vaak tegen op de sociale media, de plaats waar veel van onze relaties zich afspelen. Maar ondanks de vele ‘vrienden’ op de platforms, zijn veel mensen eenzaam. Ze zoeken naar echt contact, een houvast in het leven en een waarheid die blijft. Die waarheid is Jezus Christus. Over Hem wordt in het Bijbelboek Hebreeën gezegd dat Hij altijd dezelfde was, is en zal zijn.

Hasselt (De Zaaier)

DeZaaierTVdienst14LQDe woordenboeken kennen heel wat definities van ‘hoop’. Hoop is een wens, een verwachting, maar meestal ook iets waar je niet zeker van bent. En toch hopen we: op een financiële meevaller, op een goede relatie, op prachtige kinderen, op het einde van corona … De Bijbel leert ook wat hoop is, maar vooral op Wie onze hoop is. Dat is Jezus, die Zijn leven voor de mens gegeven heeft. David Gray legt in zijn preek uit dat Christus een levende hoop voor de volken is en de zekerheid voor onze toekomst.

Klik hier om de uitzending te bekijken. 

 

Oudsbergen (The Revolution)

TheRevolutionTVdienst30LQKerk en jongeren, het lijkt geen gemakkelijke combinatie. De gemiddelde kerkganger heeft vaak al een wat gevorderde leeftijd. De stijl van samenkomen mist de dynamiek die de jeugd zoekt. Dat was alleszins de vaststelling van een aantal jongeren uit de christengemeenten van Peer en Meeuwen, in Limburg, ruim 10 jaar geleden. Ze wilden de deur van de kerk niet achter zich dicht trekken. Maar zochten naar manieren om de beleving van het geloof opnieuw aantrekkelijk te maken. Hun zoektocht leidde tot het concept van The Revolution. Verschillende keren per jaar komen ze samen. Tijdens de coronacrisis vielen de diensten stil, maar daarna kwam het initiatief terug op gang. Vandaag verzorgt deze jeugdkerk de dienst vanuit het Cultureel Centrum van Oudsbergen, met als thema ‘perspectief’.

Bekijk de uitzending hier

Gent (Kerk aan de Leie)

KerkLeieBuiten02LQAls je goed om je heen kijkt in deze samenleving, in deze wereld, dan dreig je er compleet hopeloos van te worden. Onrecht, geweld, oorlog, criminaliteit, armoede, eenzaamheid, … Ook in je naaste omgeving kan je soms weinig hoopvolle zaken vinden. Opvallend is dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gelovigen in Rome zo uitdrukkelijk over hoop spreekt. Voor hem is er onmiskenbaar een uitweg: nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van ons geloof, is er een hoopvol perspectief. Het is een onverwoestbare hoop.

Deurne (The Lighthouse)

TheLighthouse24LQVeel mensen zijn de laatste maanden aan het denken gezet. De talloze maatregelen rond COVID-19 hebben ons doen beseffen hoe belangrijk onze vrijheid is. Mensen voelden zich onrustig in de hele situatie en kregen last van stress. Kunnen we ergens schuilen voor alle dreigingen? De Bijbel toont die plaats van in het begin. Toen God de hemel en de aarde schiep, rustte Hij op de zevende dag. Hij laat zien dat rust noodzakelijk én mogelijk is. Ook Christus zei: Kom naar Mij en Ik zal je rust geven.

Dit is een tweetalige dienst (Nederlands/Engels)

Bilingual (Dutch.English)

  • 1
  • 2