Evangelische Erediensten

LogoVRTeen2019De VRT zendt regelmatig – dat wil zeggen 1 à 2 keer per jaar – erediensten uit die verzorgd worden door een evangelische gemeente. Deze diensten komen uit alle hoeken van het land en vanuit een breed scala van kerken. Hieronder een selectie van deze diensten, die via de site van medianetwerk.vlaanderen te bekijken zijn. Klik daarvoor op de foto.

Lummen (City Life Church)

MB2301 CLCLummenLQDe wereld is voortdurend in verandering. Wat we 10 jaar geleden geweldig vonden, is nu al weer volledig achterhaald. We leven in een tijd waarin iedereen zo zijn eigen waarheid heeft, en nieuwe waarheden lijken dagelijks de kop op te steken. Je komt ze vaak tegen op de sociale media, de plaats waar veel van onze relaties zich afspelen. Maar ondanks de vele ‘vrienden’ op de platforms, zijn veel mensen eenzaam. Ze zoeken naar echt contact, een houvast in het leven en een waarheid die blijft. Die waarheid is Jezus Christus. Over Hem wordt in het Bijbelboek Hebreeën gezegd dat Hij altijd dezelfde was, is en zal zijn.

Hasselt (De Zaaier)

DeZaaierTVdienst14LQDe woordenboeken kennen heel wat definities van ‘hoop’. Hoop is een wens, een verwachting, maar meestal ook iets waar je niet zeker van bent. En toch hopen we: op een financiële meevaller, op een goede relatie, op prachtige kinderen, op het einde van corona … De Bijbel leert ook wat hoop is, maar vooral op Wie onze hoop is. Dat is Jezus, die Zijn leven voor de mens gegeven heeft. David Gray legt in zijn preek uit dat Christus een levende hoop voor de volken is en de zekerheid voor onze toekomst.

Klik hier om de uitzending te bekijken. 

 

Kortrijk (De Pottenbakker)

DePottenbakkerTVdienst10LQI have a light and it always shines! Het is een zin uit een oud gospellied en het bevat een grote waarheid: we hebben een licht dat altijd schijnt. Toch ervaren veel mensen de wereld van vandaag als een donker doolhof waar de lichtschakelaar moeilijk te vinden is. Maar in een samenleving waar liefdeloosheid, bedrog, ongerechtigheid en geweld schijnen te heersen, is Jezus het Licht. Stefan De Feyter vertelt hoe je Hem kunt vinden en hoe Zijn licht een eind maakt aan de duisternis.

Klik hier om de uitzending te bekijken.

Gent (Kerk aan de Leie)

KerkLeieBuiten02LQAls je goed om je heen kijkt in deze samenleving, in deze wereld, dan dreig je er compleet hopeloos van te worden. Onrecht, geweld, oorlog, criminaliteit, armoede, eenzaamheid, … Ook in je naaste omgeving kan je soms weinig hoopvolle zaken vinden. Opvallend is dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gelovigen in Rome zo uitdrukkelijk over hoop spreekt. Voor hem is er onmiskenbaar een uitweg: nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van ons geloof, is er een hoopvol perspectief. Het is een onverwoestbare hoop.

Deurne (The Lighthouse)

TheLighthouse24LQVeel mensen zijn de laatste maanden aan het denken gezet. De talloze maatregelen rond COVID-19 hebben ons doen beseffen hoe belangrijk onze vrijheid is. Mensen voelden zich onrustig in de hele situatie en kregen last van stress. Kunnen we ergens schuilen voor alle dreigingen? De Bijbel toont die plaats van in het begin. Toen God de hemel en de aarde schiep, rustte Hij op de zevende dag. Hij laat zien dat rust noodzakelijk én mogelijk is. Ook Christus zei: Kom naar Mij en Ik zal je rust geven.

Dit is een tweetalige dienst (Nederlands/Engels)

Bilingual (Dutch.English)

Ieper (De Hoeksteen)

191215IeperTVdienst13LQDe Stad Ieper werd in haar geschiedenis door heel wat conflicten en oorlogen getroffen. De meest bekende episode is wellincht die van WO1, toen er van de huizen zo goed als niets overeind bleef. Maar vandaag de dag wil Ieper zich ook als vredestad profileren. Niet vreemd dus dat het thema van de preek van Yvan Thomas ‘Jezus de Vredestichter’ is. In deze dienst, die ingeleid wordt door Raymond Hausoul worden verschillende liederen tot eer van God gezongen, gebeden, en het avondmaal gevierd.

  • 1
  • 2