Gent (Kerk aan de Leie)

KerkLeieBuiten02LQAls je goed om je heen kijkt in deze samenleving, in deze wereld, dan dreig je er compleet hopeloos van te worden. Onrecht, geweld, oorlog, criminaliteit, armoede, eenzaamheid, … Ook in je naaste omgeving kan je soms weinig hoopvolle zaken vinden. Opvallend is dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gelovigen in Rome zo uitdrukkelijk over hoop spreekt. Voor hem is er onmiskenbaar een uitweg: nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van ons geloof, is er een hoopvol perspectief. Het is een onverwoestbare hoop.