Blijdschap en Barmhartigheid

Advent 2021: Afl. 19.

Onze derde dag vanuit mijn Klein Kasteeltje-torentjes met adventsoverdenkingen geeft uitzicht op enkele erg bemoedigende vaststellingen. Rara, wat zie ik?

• Wel, door dìt ene schietgaatje in deze hoek van de toren richting Kerstmis zie ik een zesde kerstboodschap. En dat is dat God goed nieuws en grote vreugde brengt voor alle mensen. De engel maakte dit bekend aan de herders. Hij zei: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal” - Luk 2, 10. Grote blijdschap. Voor heel het volk. Dat is de aankondiging van Kerstmis samengevat in een notendopje. De grote blijdschap door het goede nieuws dat hij brengt, met name dat er een Redder geboren is. Jezus Christus heet Hij. En dat is goèd nieuws.

Dat betekent dat er iets fundamenteels is gebeurd, is veranderd. God is naar u en mij toegekomen in de Persoon Jezus Christus. Hij kwam in ònze wereld, dus op een heel reële plaats, en Hij leefde écht tussen ons, en Hij stierf écht voor uw en mijn zonden, en Hij verrees écht uit de dood. En nu biedt Hij ons even écht het gratis geschenk aan van verlossing van al die gebondenheid aan het kwade. Het is het best mogelijke nieuws dat er bestaat. En het wordt aangeboden aan àlle mensen.

Niemand is buiten het bereik van de redding door Jezus, leren we hier. Iedereen is welkom om naar Jezus toe te komen. Om het even wie je bent, wat je verleden is, wat je omgeving is, wat je gedaan hebt, hoe je lichaam of je hersenen of je emoties misvormd zijn. Iedereen is welkom om Zijn cadeau van redding te ontvangen. Het is het grootst mogelijke geschenk dat leidt tot de grootst mogelijke vreugde. De vreugde Jezus te kennen, te leven in hoop, geadopeerd te zijn in Gods familie en te weten dat je toekomst veilig en verzekerd is in de hemel. “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.” – Luk 2, 10-11.

• En ik heb nog een venstertje ontdekt dat uitkijkt op Kerstmis. Een zevende. Het laat me zien dat: “God geeft vanuit Zijn eindeloze barmhartigheid en redt vanuit Zijn overvloed aan genade”. Wij zien graag hoe onze vrienden, kinderen, familieleden hun cadautjes blij en dankbaar opendoen, niet? We genieten van het gevoel dat we krijgen als iemand van wie we houden vol blijdschap een geschenkje dat we hem of haar geven aannemen en verwachtingsvol opendoen. En omgekeerd, het is even geweldig als wij van iemand die we graag zien een wijs gekozen, betekenisvol, goed bedoeld pakje krijgen. Waarom geven wij elkaar met Kerstmis dergelijke cadeaus? Omdat ze ons ernaar verwijzen dat God de meest overvloedige Gever is Die er bestaat. Kijk alleen maar naar de beroemdste passage uit de Bijbel. Je kent dat vers ongetwijfeld ook, waarschijnlijk van buiten: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” – Johannes 3, 16. Waar onze grootste nood is, is het grootste geschenk nodig. En het grootste geschenk dat iemand, ook God, kàn geven, is Zichzelf. En dat is wat Hij met Kerstmis deed. Hij gaf ons Zichzelf in Jezus, Zijn enige, unieke Zoon om ons te bevrijden van onze zonden. En zoals het bij elk geschenk past, is het juiste antwoord als we een geschenk krijgen niet een ‘geef-terug-‘cadeau. Dat is de grootste belediging die je kunt doen aan iemand die je een geschenk geeft. Het juiste antwoord is het geschenk gewoonweg aanvaarden met blijdschap en dankbaarheid. En dat is wat God wil dat wij doen als Hij Zijn cadeau van redding geeft: dat wij Zijn Zoon vol blijdschap aanvaarden. “Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus [ = 'God redt' ] noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God [en daarmee van Gods straf “] – Matt 1, 21.

Advent is:
God kwam naar ons toe
God redde ons
God blijft altijd bij ons!

En daarom is advent zo’n mooie tijd. Met Kerstmis in ons vizier is de tijd daar om ons voor te bereiden, om terug te denken aan het moment dat God ons Zijn geschenk gaf. En zoals elk jaar hebben we weer opnieuw de kans om blij en dankbaar ons antwoord te herhalen dat we gaven toen we dat cadeau kregen: “Ja Heer God! Dank U wel! Wees mijn Emmanuel!” Dus laat uw hart wijd openstaan als je bij Kersmis aanbelandt. Als je bij die kerstkribbe neerzit om opnieuw vol bewustzijn Zijn eindeloze liefde te ontvangen, te aanvaarden met in je achterhoofd plannen om het verhaal ervan te delen met anderen.

Karel Buntinx