Beloften van God

Vastenoverweging 23 – maandag 28 maart 2022

Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.
Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,
laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten.
Priesters, dienaren van de HEER,
hef een smeekbede aan in de tempel,
tussen altaar en voorhal:
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken.
Waarom zouden zij mogen schimpen:
“En waar is nu hun God?”’

(Joël 2: 15-17)

De vastentijd waarmee we bezig zijn is een periode van 40 dagen, 40 dagen die culmineren in één groot feest: Pasen, de opstanding van onze Heer na Zijn dood. We doen deze vasten geen 10 dagen, geen 365 dagen, maar het symbolische veertig dagen. Dat lijkt wel te staan voor een tijd die nodig is ter voorbereiding om iets nieuws tot leven te laten komen. Zoals Noach na 40 dagen het venster van de ark opende, Mozes 40 dagen op de berg bleef, het voor farao gevluchte volk veertig jaar door de woestijn zwierf en Jezus Zich, voor Hij in de openbaarheid trad, 40 dagen in de woestijn bezon.
Deze verhalen lijken te zeggen dat wie iets nieuws wil bereiken eerst de pas soms flink moet inhouden. Iets nieuws, daar kom je niet zomaar aan. Bezint eer ge begint.
Sommigen zeggen, daar zijn geen 40 dagen voor nodig om iets te bereiken, maar wel 40 jaren, een gans mensenleven misschien wel. Gods antwoord maken we mischien wel niet meer mee. Of heeft het toch zin om aan iets nieuws beginnen? Eerst nog maar eens wat nachtjes over slapen, de pas inhouden, afzien, geduld oefenen. Vasten?
Maar resultaten worden alleszins door God Zelf belooft! Lees alleen al maar eens Jesaja 58: 1-14. Hieronder vind je alvast de indrukwekkende opsomming van wat je daar vindt. En dat is nog maar één dergelijke reeks beloften in de Bijbel.

1. uw licht zal doorbreken als de dageraad
2. uw wond zal zich spoedig sluiten
3. uw heil zal voor u uitgaan
4. de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn
5. als u roept, zal de Heer antwoorden
6. als u om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik!
7. dan zal in de duisternis uw licht opgaan
8. uw donkerheid zal zijn als de middag
9. de Here zal u voortdurend leiden
10. Hij zal u in dorre streken verzadigen
11. Hij zal uw gebeente krachtig maken
12. u zult zijn als een besproeide hof
13. u zult zijn als een bron, waarvan het water niet teleurstelt
14. u zult de overoude puinhopen herbouwen
15. u zult de grondvesten van vorige geslachten herstellen
16. men zal u noemen: hersteller van bressen
17. men zal u noemen: herbouwer van straten
18. u zult zich verlustigen in de Heer
19. Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde
20. Ik zal u doen genieten van het erfdeel van uw vader Jakob