Hij is verrezen!

Paasoverdenking – zondag 17 april 2022

Weinig zinnen bevatten zoveel kracht, zoveel mysterie en zoveel hoop als dit korte zinnetje: “Hij is verrezen!”. Deze triomfantelijke, geschiedenis- en levensveranderende waarheid wordt deze Pasen opnieuw gevierd door miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld.
Wist je dat Jezus opstond op een Bijbelse feestdag? In de oudheid was er een feest genaamd “Het Feest van de Ongedesemde Broden” dat herinnert aan het (gehaaste) vertrek van de Israëlieten uit Egypte toen ze haast geen eten konden meenemen voor onderweg. Die vlucht werd herdacht door de eerste schoof gerst van het jaar voor God heen-en-weer te bewegen om het begin van het 49-daagse aftellen naar het grote oogstfeest van Pinksteren (“Sjavoeot”) te markeren.


Het wordt zoveel indrukwekkender wanneer de Schrift zegt dat Jezus de eersteling van de opstanding is (1 Korintiërs 15:20-24). Hij is Degene die als eerste wordt opgewekt, net zoals de eerste schoof gerst de eerste is die werd verzameld. Zo zullen wij ook opstaan uit de dood, net zoals Hij deed op Paaszondag.

Christus is opgestaan! Wat betekent het voor ons vandaag? Hieronder staan 5 waarheden van Pasen waarvan we hopen dat ze u bemoedigen als u de verrezen Heiland viert.