Bovennatuurlijke wonderdoeners

Aflevering 7
Bij zijn zendingswerk wil Livingstone niet bouwen op het werk van een ander. Maar als hij een stam kiest buiten het terrein van zijn collega-missionarissen, blijft hij daar dan tevreden als anderen hem volgen? In ieder geval houdt hij vast aan zijn principe, ook later. Hij onderneemt dus reizen naar onbekende gebieden. Plaatsen waar ook blanken grote onbekenden zijn. Dikwijls wordt gedacht dat ze bovennatuurlijke wonderdoeners zijn. De echte boodschap van de zendelingen krijgt nauwelijks aandacht. Hij begint meer begrip voor Moffat te krijgen.

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Een karige oogst

Aflevering 6
David Livingstone verwacht niet om in een paradijs terecht te komen. Maar hij denkt wel dat Robert Moffart met zijn missiewerk in Kuruman heeft gezorgd voor een bloeiende christelijke gemeenschap. Maar de beroemdste zendeling van Zuidelijk Afrika heeft in 20 jaar nog maar 40 mensen tot Christus kunnen leiden. De plaatselijke bevolking is bijzonder argwanend ten opzichte van het christendom. Livingstone is onthutst en bitter, maar hij is vastbesloten om een meer succesvolle methode te ontwikkelen. Op dat moment heeft hij nog geen idee van hoe moeilijk het werk is…

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Recht op Gods Woord

Aflevering 4
Als David 27 jaar is, staat hij klaar om naar Zuid-Afrika te gaan, een enorm avontuur. Hij heeft veel moeten opofferen om zover te geraken. Het heeft hem blijvend getekend. Wat hij van zichzelf verwacht, eist hij ook van anderen. Veel geduld over andere opvattingen heeft hij niet. Maar hij wil zendingswerk gaan verrichten; alle mensen hebben volgens hem het recht om Gods Woord te horen. In 1840 vertrekt hij, met een hoofd vol met kennis, ook over de Bijbel: op zijn negende had hij al de langste Psalm van de Bijbel van buiten geleerd … Vol goede moed verlaat hij zijn vaderland.

Klik hier om de podcast te beluisteren

Het einde van de slavernij

Aflevering 2
In 1830 klinkt in Schotland als gevolg van verschillende misstanden de roep om hervormingen in de kerk luider. Daarbij komt de onvrede over het feit dat er maar weinig aandacht wordt besteed aan buitenlands zendingswerk. De situatie beïnvloedt ook het religieuze denken van Livingstone. De familie wordt lid van een andere kerk, die niet afhankelijk is van centraal gezag. Het gezin hoort van de geestelijke herleving in Amerika en van de anti-slavernij-beweging. Dat brengt nieuwe uitdagingen mee voor missionaire organisaties: fysieke vrijheid zorgt voor geestelijke vrijheid.

Klik hier voor de podcast

Het onbekende Afrika

Aflevering 5
Livingstone komt in 1841 bij de Kaap aan. Het Afrikaanse continent is voor de Europeanen dan nog grotendeels onbekend. Aan de zijn handelsplaatsen, maar het binnenland met de tropische oerwouden is gevaarlijk door het zware klimaat en onbekende ziektes. Alleen zendelingen wagen zich in dat gebied. De aandacht van de anderen gaat vooral naar de rijkdommen van Zuid-Amerika – alleen zijn daar onvoldoende arbeidskrachten om al het werk te verrichten. In Afrika zijn die in overvloed … het begin van de onmenselijke slavenhandel. In die wereld komt Livingstone terecht.

klik hier om de podcast te beluisteren

Een opleiding tot arts

Aflevering 3
In de late, koude herfst van 1833 trekt Livingstone naar Glasgow. Hij vindt er een verblijfplaats tijdens zijn studies. Hoewel hij in de weekends naar huis komt, voelt hij zich er eenzaam. Hij heeft ook andere ontberingen: een zware darmontsteking dwingt hem terug naar huis te gaan. Eenmaal hersteld, stort hij zich opnieuw op z’n studie. De medische kennis is in die tijd nog heel beperkt, dus leert Livingstone weinig over de achtergrond van allerlei kwalen. Pas later leert hij betere geneeswijzen kennen. Die zal hij later, ver weg van huis, heel goed kunnen gebruiken.

Klik hier om de podcast te beluisteren

De kinderjaren van Livingstone

Aflevering 1
Schotland, op de overgang van de 18e naar de 19e eeuw. Er vinden veel sociale veranderingen plaats. Zoals veel arme boeren trekt ook David Livingstone’s grootvader naar de stad om er werk te vinden in de industrie. Zijn zoon Neil wordt een rondreizende theeverkoper, die religieuze traktaten aan zijn klanten uitdeelt … In zijn gezin wordt in 1813 David als tweede zoon geboren. Ook hij groeit op in armoede en wordt op tienjarige leeftijd al naar de fabriek gestuurd. Maar ondanks het zware werk gaat hij naar een schooltje om van 8 tot 10 uur ‘s avonds te leren lezen en schrijven.

Klik hier voor de podcast

  • 1
  • 2