Traditie: fabel of feit?

Ieper05aRaadzaalHet idee van een ‘heilige Traditie’ wordt door evangelische christenen dikwijls omschreven als ‘Rooms-katholiek’, ‘on-Bijbels’ of ‘dwaalleer’. Maar misschien zouden we beter de Bijbel onderzoeken of dat ook zo is. Bijbelgelovige christenen hebben de taak om alles te onderzoeken en enkel het goede te behouden. In het vrije Protestantisme denkt men soms het recht te hebben om de Bijbel te interpreteren naar eigen goesting. Maar Paulus geeft de waarschuwing om vast te houden aan de overleveringen die hij die hij geleerd heeft. Iets om ter harte te nemen. Lees meer …

Zwaar labeur of zoete vrucht?

VErbindinG1912VergevingVergeven is een van de sleutelwoorden in het christelijke leven. Aan het kruis bidt Jezus om vergeving voor de wereld en Hij heeft daarvoor Zijn leven. Christenen mogen door die vergeving bij God komen. Ook mogen we vanuit die vergeving leren zelf vergeving te schenken aan allen die ons onrecht hebben aangedaan. In dit artikel toont onderzoeksprofessor Jessie Dezutter aan wat vergeving schenken doet met een mens die het schenkt. Een stimulans om daaraan te werken.

Een pleidooi van een weduwe

Op 13 februari had ik de moeilijke taak om mijn kinderen te vertellen dat hun papa het niet zou halen. De volgende dag was het al zo ver: om 7.24 u ‘s ochtends verklaarden de artsen hem dood. Ik lag de volgende nacht naast mijn kinderen op bed en hoorde mijn dochter onbeheerst snikken omdat ze haar vader al zo erg miste. En ik dacht er toen niet aan hoe trendy mijn kerk wel was. Ik dacht eraan dat mijn kracht uitsluitend van God kon komen … Kimberli Lira vertelt hoe ze het verlies van haar man aan een ongeneeslijke ziekte verwerkte, en welke rol haar kerk daarbij speelde.

Meer lezen

 

Een overbodig wonder?

De ‘Bruiloft van Kana’, een bijzonder wonder dat nog steeds als een klok klinkt in de herinnering van zovele mensen. Niet zomaar een wonder, maar het eerste wonder dat Jezus deed, eentje op vraag van Zijn moeder. Eentje met een breed spectrum aan lessen om van te leren. En ook auteur Chris Sebrechts heeft er een aantal mooie conclusies in gevonden. Met andere woorden: de ‘Bruiloft van Kana’ was zeker geen overbodig wonder.

Verborgen schatten: Kees

VErbindinG1912VerborgenSchattenKeesKees heeft een druk leven, vooral kerkelijk leven, zeker voor iemand van zijn leeftijd. Hij doet veel dingen die niemand ziet. Waarom? Wel, hij doet gewoon de dingen die op zijn weg kopen. En daarbij is hij een volhouder. Hij wil bij elke uitdaging de overkant van de rivier bereiken. Hij volhardt tot hij er is. ‘Desnoods al zwemmend’, vult hij zelf aan. En zo zorgt deze gepensioneerde bakker voor het geluid in de kerk, zet hij de stoelen klaar, doet hij de poort open, enzovoorts … Lees zijn portret hier.

Bruggen bouwen en huizen herstellen

Bij ‘armoede’ denken we in de eerste plaats aan Afrika, maar er zijn ook heel wat Europeanen die met weinig rond moeten komen. Zo ligt de levensstandaard in Oost Europa een stuk lager dan in het Westen. Ook in Albanië kom je sloppenwijken tegen, en in landen als Bulgarije of Servië word je geconfronteerd met schrijnende toestanden. In die landen is de situatie van de Roma – een volk dat over veel plaatsen verspreid, maar nergens thuis is - ronduit slecht. De deelnemers van het Belgium Mission Team zagen het met eigen ogen, maar willen het niet bij kijken alleen houden. Twee keer per jaar trekken vrijwilligers vanuit België naar het Oosten om er de bevolking op verschillende manieren hoop te bieden.

Niet te geloven

Bij Standaard Boekhandel verscheen het boek ‘Niet te geloven’ van Willie van Peer, en het was al snel een bestseller. Het werk wordt gepresenteerd als een wetenschappelijk verantwoorde studie van het Nieuwe Testament (NT). Het kreeg ook dit etiket mee van wijlen professor Etienne Vermeersch.  Wim Moreels bekijkt de aanspraken van het boek en geeft een andere visie op de feiten.

Meer lezen

Waarom heeft God zoveel geld nodig?

Als het collectezakje passeert, is het nogal vanzelfsprekend dat je er iets in doet. Voor volwassenen dan toch, want kinderen stellen zich gemakkelijker vragen. “Mama, waarom heeft God zoveel geld nodig?”. Coroline van Wijngaarden spreekt erover met Pascale, lerares Frans en moeder van drie kinderen. Aan hen legt ze uit dat God in de eerste plaats niet ons geld, maar ons hart wilt hebben, een vrijgevig hart, een liefdevol hart. Het gaat over een mentaliteit, niet over geld. Pascale: “Ik leer mijn kinderen dat lied: ‘Wat zal ik voor anderen doen? Alles wat je wilt dat zij je doen!'. De kunst is dat kinderen blij zijn als anderen blij zijn. Dat ze iets proeven van de blijdschap van die ander;”