Pamperen

VErbindinG1912ColumnTouwtjeUitDeDeurIk wil het en ik wil het nu. Maar als we het krijgen, zijn vaak ook niet lang tevreden. Helaas, het is vaak een onderdeel van onze opvoeding geworden: zo snel mogelijk je zin krijgen. Stel je voor als een kind zich ongelukkig voelt! Adri Van Den Berk noemt het ‘pamperen’. Er zijn verschillende opvoedingsstijlen en door de geschiedenis heen is er een slingerbeweging te zien tussen streng en toegeeflijk. Liefde geven is noodzakelijk, maar een kind voortdurend in de watten leggen is niet echt een garantie voor een goed leven. Lees het hier.

OK, Boomer!

VerbindinG2003 OKBoomerMillennials lijken niet al te veel op te hebben met de oudere generatie. Denk maar aan het populaire ‘OK Boomer’. Is er een intergenerationele oorlog aan de gang, of is er ook nog veel waardering? Voor wie ouder wordt, is het niet altijd gemakkelijk om het snel voortrazende leven bij te houden. Toch mag dat geen reden zijn om de ervaring van een heel mensen leven aan de kant te schuiven. Dat artikel is een unieke samenwerking tussen een vader en een zoon, een boomer en millennial. Het hoeft niet altijd oorlog te zijn tussen de generaties … 

De genoegzaamheid van de Bijbel

VErbindinG2003 DeGenoegzaamheidVanDeBijbelGenoegzaamheid is een woord dat we nu niet direct gebruiken in ons alledaagse leven. Toch is het een belangrijk begrip om een kernwaarheid van de Bijbel uit te drukken. Het is een term die voortkomt uit de leuze Sola Scriptura, ‘Door de Schrift alleen’. In feite hebben we alleen de Bijbel nodig als het gaat om ons geloofsleven, dat is genoeg. Het blijft altijd een uitdaging om de Bijbel werkelijk als ultieme maatstaf te blijven handhaven. Toch zet men vaak de menselijke traditie boven het Woord van God... Lees meer ...

De rokken van Kerstmis gepeld

VErbindinG1912VoorwoordDeRokkenVanKerstmisKerstmis is een feest dat door veel mensen gevierd wordt. Toch kennen steeds minder mensen het verhaal erachter. Karel Buntinx gaat op zoek naar de kern van Kerst, en hij vergelijkt zijn zoektocht met een ui: stuk voor stuk pelt hij de ‘rokken’ om zo bij de echte betekenis te komen. De eerste laag is die van de ‘commerce’: op het eerste zicht lijkt alles om de versiering, de cadeaus en het eten te draaien. Vervolgens komt hij bij de kerstman terecht. Volg hier de volledige zoektocht …

“Touwtje uit de deur ...”

VErbindinG1912ColumnTouwtjeUitDeDeurDe tekst van een lied zegt: “Touwtje uit de deur, touwtje uit de deur, waar zijn ze gebleven?”. Columnist Adri Van Den Berk herinnert zich de touwtjes die in de jaren ‘60 en ‘70 letterlijk uit de brievenbus hingen. Trok je eraan, dan kon je naar binnen, zomaar zonder sleutel. Veel mensen hadden een soort ‘open deur’: iedereen was welkom. Tegenwoordig heeft men een codeslot en een alarminstallatie. Het vertrouwen in de medemens is ver te zoeken. Hoe kunnen we leven als alles op wantrouwen gebaseerd is? Vertrouwen is een keuze, een houding die je aanneemt. Lees het hier.

100 jaar kerk-zijn in de stad

VErbindinG2003 KerkInDeStadDe stad wordt door sommigen gezien als een bedreiging, soms zelfs als een broeinest van kwaad. De stad is anoniem, men kent elkaar niet. Er is nauwelijks sociale controle of verbondenheid. Tegelijk is het een plek van vele mogelijkheden: een variatie aan winkels en restaurants, bedrijven met goedbetaalde banen. Het is er duur, maar het is er goed leven … De stad is ook een uitdaging voor de kerken van vandaag. Hun rol lijkt uitgespeeld, maar als ze samenwerken is er veel mogelijk. Jack Barentsen geeft enkele tips.

Mama, als Louie komt …

VErbinding2003 AlsLouieKomtChristenen komen graag uit voor hun geloof … of niet? Blijkbaar zijn we of en toe liever wat ‘voorzichtig’. Coroline Van Wijngaarden beschrijft de ervaring van haar vriendin Nadine en haar zoontje Tristan. Die laatste vroeg: ‘Mama, als Louie komt spelen, dan gaan we niet bidden, hè? Een gebed voor het eten zou immers verraden dat het gezin gelooft. En wil Louie dan nog wel het vriendje van Tristan zijn? Wat doe je met zo’n vraag? Herkennen we er ook niet veel van onszelf in?

Johannes 3:16 als wachtwoord

VErbindinG1912Johannes3v16In een ver land, jaren geleden, was er een arme weesjongen die op een ijskoude dag, net voor Kerstmis papier probeerde te verkopen aan voorbijgangers. Omdat hij de nacht daarvoor bijna was doodgevroren, stapte hij naar een agent om een slaapplaats te vragen. De man verwees hem naar een zendingshuis. Om daarbinnen te mogen, zou de jongen een wachtwoord nodig hebben. Dat is ‘Johannes 3:16’, zei de agent. Wat zou dat willen zeggen? Lees het verhaal hier.

Jongeren in de kerk

VErbindinG1912JOngerenInDeKerkWe hebben vaak de neiging om een groep waar we niet toe behoren, als een homogeen geheel te zien, zonder de nodige nuance. Als we het hebben over ‘de jeugd’, dan geef je de indruk dat alle jongeren gelijk zijn. Maar zo maak je een karikatuur van de ander. Ouderen bekijken de nieuwe generatie vaak met de nodige scepsis, maar nemen de stap om met ze in gesprek te gaan. David Buntinx geeft een aantal tips voor een betere verstandhouding tussen jong en oud.

 

Waw, wat een eer

VErbinding2003 WawWatEenEerOoit van de kokosnootoctopus gehoord. Het dier is meesterlijk in het gebruik van werktuigen. We kennen misschien wel de chimpansees die stenen gebruiken om een noot te kraken of kraaien die stukjes broodkruim als aas gebruiken om vissen te vangen. Maar de kokosnootoctopus gebruikt een kokosnoot als een echte schuilkelder om zo onzichtbaar te worden voor zijn prooi. God gaf dieren het talent om werktuigen te gebruiken, maar wist je dat Hij ook ons heeft gemaakt om werktuigen te zijn? Dat Hij ook u en mij wil gebruiken om anderen op te bouwen, te onderwijzen, te bemoedigen? Een hele eer! Lees het hele artikel

Eigenaar van ons leven

VErbindinG2003 EigenaarVanOnsLevenHet was wekenlang een van de hoofdpunten van het nieuws, begin dit jaar. De familie van de overleden Tine Nys hadden een rechtszaak aangespannen tegen de mensen die daar verantwoordelijk waren: de dokters die toelating hadden gegeven aan een euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Opvallend in de hele zaak is de tolerantie die de maatschappij heeft opgebouwd aangaande de voortijdige levensbeëindiging. Ook bijzonder: het verzoek om kandidaten die blijk geven van een religieuze levensvisie te wraken als jurylid. Wil dat zeggen dat atheïsten per definitie voorstander zijn van euthanasie? Lees hier het opiniestuk van Karel Buntinx.

Rik Torfs en het absolute transcendente

VErbindinG1912RikTorfsJe hebt zo van die mensen die overal opduiken. Professor Rik Torfs is er één van. Professor, rector, schrijver, en een graag geziene gast op TV. Opvallend, want kerkelijk recht lijkt niet een van de opwindendste studiegebieden. Ook het feit dat hij zich bewust als gelovige profileert, is bijzonder in onze maatschappij. Voor Torfs is geloven in de eerste plaats openstaan voor het Transcendente. Hij legt uit wat de term betekent, en staat ook stil bij de kruisdood en verrijzenis van Christus. Lees hier het interview

Een ster als wegwijzer

VErbindinG1912WegwijzerSebrechtsDe Schepper van hemel en aarde die mens werd … het had het summum kunnen zijn van de geschiedenis. Maar neen, het werd een anticlimax, want de geboorte van Jezus leek op wat zich vandaag afspeelt in een vluchtelingenkamp. God verzekerde zich niet van een VIP-behandeling. Jezus werd verwelkomd door herders, mensen op het laagst van de maatschappelijke letters. Tegelijk kreeg hij bezoek van belangrijke magiërs, die de weg gewezen werden door een ster …