De genoegzaamheid van de Bijbel

VErbindinG2003 DeGenoegzaamheidVanDeBijbelGenoegzaamheid is een woord dat we nu niet direct gebruiken in ons alledaagse leven. Toch is het een belangrijk begrip om een kernwaarheid van de Bijbel uit te drukken. Het is een term die voortkomt uit de leuze Sola Scriptura, ‘Door de Schrift alleen’. In feite hebben we alleen de Bijbel nodig als het gaat om ons geloofsleven, dat is genoeg. Het blijft altijd een uitdaging om de Bijbel werkelijk als ultieme maatstaf te blijven handhaven. Toch zet men vaak de menselijke traditie boven het Woord van God... Lees meer ...