Tieners in Coronatijd

FotVanGeelEvelien01aTwee gesprekken met jongelui over hoe ze de virustijd beleven in één artiikel. Ze stellen zich zelf even voor.


Hey hey, ik ben Tessa. Ik ben 14 jaar en ik woon in Wijchmaal. Ik probeer positief te blijven in deze tijd van corona want God heeft toch gezegd: ”De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen… noch de pest die rondwaart in het donker… ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft… en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is… in de nood zal ik bij je zijn en je bevrijden”.

En Hallo, ik ben Lorane! Ik ben 13 jaar en ik woon in Lommel. In deze coronatijd ben je misschien een beetje bang omdat je mensen kent die ziek zijn, maar je ze niet kan bezoeken. Maar wees niet bang, want in Jesaja 41:13 staat geschreven: “Want ik ben de Here, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: wees niet bang, ik zal je helpen.”

Lees meer

Blijf in uw kot, ga naar uw binnenkamer!

VErbindinG2004 BlijfInUwKotWe bellen. Mijn vriendin en ik.
Zij, Martien, zit in haar tuin. Het is er een woestenij door recente verbouwingen. Toch heeft ze daar een rustig plekje gevonden, even zonder huisgenoten.
Ik zit aan mijn bureau. Ik heb de telefoon op speaker gezet. Voor het gemak.

ik: ‘Hoe gaat het?’
zij: ‘Het lijkt wel of ik door al die regelgevingen innerlijk ook op slot ben gegaan. Dat is niet wat de regels vragen, maar onbewust is dat gebeurd.’
ik: ‘’Een mens heeft dat nodig, gewoon iemand zijn arm even aanraken’, zei mijn buurvrouw van 80 gisteren vanaf haar balkon. ‘
zij: ‘Ja, ik hoor mensen zeggen: ‘Als het voorbij is gaan we knuffelen’. Natuurlijk mis ik aanraking, maar ik mis nog meer het contact. Onbewust gaat dat samen. Ik ben vanbinnen op slot gegaan.’

Lees meer

Tijdsdamp

Etherisch
ijl ogenblik
sijpelt door vingers heen.
Aanwas ervan kleeft
aan iedere sterveling ;
seconden, minuten,
urenlang.
Stuitert door de kosmos,
splijt hoop vaneen.
Tikkende wijzers,
richtingaangevend naar verlangen,
blijven over.
Transformerend in de tijd.
Van nu
tot in eeuwigheid.
(Martien Van Haverbeke)

Als kiezen moeilijk is …

VErbindinG2004 MondiaalAlsKiezenMoeilijkIsHet ene land is het andere niet, maar het coronavirus is wel overal gelijk. De aanpak verschilt van plaats tot plaats, het verloop van de ziekte lijkt redelijk gelijklopend. Virologen zijn experten op hun terrein, maar hebben uiteenlopende meningen. En uiteindelijk zijn het de politici die knopen moeten doorhakken en maatregelen nemen…

In het hele Coronaverhaal klinken er uit een land als Brazilië heel andere geluiden dan in België. Terwijl in ons land voor een ‘bijna lockdown” wordt gekozen, ligt dat in het Zuid-Amerikaanse land een stuk moeilijker. In grote steden als Rio de Janeiro, Sao Paolo en Brasilia komen veel mensen op straat om te protesteren.

Lees meer

Verbinding of verlichting

Verbinding2003 VerbindingVerlichtingEr is ‘geloven’ en er is ‘geloven’. Het ene geloof baseert zich op de door God gegeven openbaring, het andere heeft het onbegrensde vertrouwen in de mens als fundament. Ofwel baseert je je op de Bijbel en is God de allesbeslissende autoriteit, ofwel verwerp je alle openbaring en verklaart een mens zich autonoom. Dat is het verlichtingsdenken en daarin staan de utopische dromen van een betere orde zonder God, van een beheersbare wereld centraal. Maar kunnen die dromen uitkomen? Lees meer ...

5 Geweldige Coronaspelletjes voor Thuis!

VErbindinG2004 5GeweldigeCoronaspelletjesIn sommige gezinnen doen ze niets liever dan samen spelletjes spelen. Ik zeg dus: ‘In SOMMIGE gezinnen’! Maar nu is misschien ook voor jullie de tijd daar om met zo’n spelletjesavonden of zelfs –dagen te beginnen. Misschien amuseren jullie je er wel rot mee! En wie weet wat er na de Coronatijden van overblijft als goede gewoonte! Hier volgen alvast een 5-tal spelletjes die je waarschijnlijk nog niet kent. Enne, als je ondertussen zelf ook al spelletjes uitgevonden hebt, stuur ze dan maar door. Misschien kunnen we er andere gezinnen tijdens deze Coronatijden nog een plezier mee doen!

1. Zaklantaarnspel

Lees meer

Fragile

Schoorvoetend
zet ik aarzelend stappen
op onze planeet.
Verwond
over wat allemaal kan, gebeurt ,
getolereerd wordt.
Ik krabbel op
maar weet geen blijf met mezelf.
Gekscherend door de lucht
af en toe droomvlucht.
Voorzichtig .
Terug op stang,
zo ongelooflijk
Breekbaar.

(Martien Van Haverbeke)

Flarden van Corona elders

VErbindinG2004 MondiaalNogEnkeleFlardenVanCoronaEldersOveral beleeft men Corona heel verschillend. Kerken, moskeeën en tempels gaan overal op slot. Zelfs het hoogtepunt van het katholieke jaar mocht op bevel van het Vaticaan niet in groep gevierd worden. Maar oerconservatieve religieuze strekkingen weigeren die orders op te volgen en blijven bijeenkomsten organiseren. Dat heeft niet alleen geleid tot verschillende arrestaties van geestelijke leiders, dat heeft ook een explosie van het aantal besmettingen in de hand gewerkt.

19 maart. Op het Indonesische eiland Sulawesi staat een grote religieuze bijeenkomst van de Ijtima Jamaah Tabligh gepland. Het is een beweging van bedelmonniken en een van de belangrijkste krachten binnen de Hindoewereld. Ze komen bijeen, rapen het virus op, en gaan het land in, bedelend…

Lees meer

50 jaar Elly & Rikkert

VErbindinG2003 EllyRikkertEen muzikale carrière van 50 jaar, hoeveel artiesten kunnen daar op terugkijken? Het ook in Vlaanderen overbekende Nederlandse duo Elly & Rikkert in ieder geval wel. Maar aan alle mooie liedjes komt er een einde, en daarom zeggen ze: het is mooi geweest. Niet dat dit koppel stopt met zingen, maar – na de afscheidstournee van dit jaar – komen er geen grote optredens meer. Fysiek wordt het te zwaar. In deze VErbindinG krijgen de twee een hele reeks vragen voorgeschoteld en onthullen ze weer wat stukjes van hun levensverhaal.

Arm Vlaanderen

VErbindinG2004 MartienVanHaverbeke1Opinie van een leerkracht (en zoveel meer)

Alle goede bedoelingen ten spijt brachten de mails van lesgevers, de eindeloze opdrachten om ons in structuur te houden, het appèl dat van alle kanten lijkt te komen weinig soelaas aan het mini bootje waar ik in zit: mama, partner, leerkracht , hoopverlener én mezelf. Dat is niet weinig om een bootje drijvend proberen te houden. En ergens in de mist is er een onstuitbare gedachte die ik hier met je wil delen.

Lees meer

Corona op afstand…

VErbindinG2004 CoronaOpAfstandGariboujongens10Hoe voelt u zich de laatste tijd? Ongerust? Angstig? U probeert al het mogelijke te doen om uzelf en uw familie te beschermen? Hoe vaak wast u uw handen? Hebt u uw voorzorgen genomen en de voorraden aangevuld? Kunt u werken van thuis uit? Geniet u extra van de tuin of wandelt u in het park?

Goed. Neem nu eerst uw toegang tot proper, stromend water weg. Wordt u al nerveus? Vergeet vervolgens de handgels, die kunt u zich echt niet permitteren. Uw ijskast is bijna leeg. Wacht. U hebt geen ijskast. Dagelijks gaat u naar de markt voor verse voeding.
U deelt uw buitenkoer met 4 andere families. Het huisje waar u samen met uw familie leeft, is kleiner dan een klaslokaal. Het is 40°C en er wordt u gezegd dat u best thuisblijft. Hebt u het warm gekregen?

Lees meer

Lofprijzing

VErbindinG2004 LofprijzingEn hoe kunnen we zo’n magazine over Corona-moeiten beter afsluiten dan met een lofprijzingspagina ter ere van onze God die ons ook in deze tijd zo bewaart?!
Daar gaan we:

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,

Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.’
Psalm 145, 1-3

Lees meer

Bethesda toen en vandaag

Verbinding2003 BethesdaToenEnVandaagThérèse Swinters, voorzitster van Gemeenten en Gehandicapten, neemt ons mee naar Bethesda, het ‘ziekenhuis’ dat zich in het begin van onze jaartelling in Jeruzalem bevond. Geen letterlijke trip, maar wel enkele bespiegelingen over wat er zich daar afspeelde. Thérèse staat stil bij de vraag hoe we aandacht kunnen schenken aan de handicaps van de ander, hoe we ons kunnen aanpassen aan die beperkingen en hoe we hun mogelijkheden en geestesgaven toch een plaats kunnen geven in onze kerken en in ons eigen leven. Lees haar verhaal.