Bethesda toen en vandaag

Verbinding2003 BethesdaToenEnVandaagThérèse Swinters, voorzitster van Gemeenten en Gehandicapten, neemt ons mee naar Bethesda, het ‘ziekenhuis’ dat zich in het begin van onze jaartelling in Jeruzalem bevond. Geen letterlijke trip, maar wel enkele bespiegelingen over wat er zich daar afspeelde. Thérèse staat stil bij de vraag hoe we aandacht kunnen schenken aan de handicaps van de ander, hoe we ons kunnen aanpassen aan die beperkingen en hoe we hun mogelijkheden en geestesgaven toch een plaats kunnen geven in onze kerken en in ons eigen leven. Lees haar verhaal.