Jongeren in de kerk

VErbindinG1912JOngerenInDeKerkWe hebben vaak de neiging om een groep waar we niet toe behoren, als een homogeen geheel te zien, zonder de nodige nuance. Als we het hebben over ‘de jeugd’, dan geef je de indruk dat alle jongeren gelijk zijn. Maar zo maak je een karikatuur van de ander. Ouderen bekijken de nieuwe generatie vaak met de nodige scepsis, maar nemen de stap om met ze in gesprek te gaan. David Buntinx geeft een aantal tips voor een betere verstandhouding tussen jong en oud.