Zwaar labeur of zoete vrucht?

VErbindinG1912VergevingVergeven is een van de sleutelwoorden in het christelijke leven. Aan het kruis bidt Jezus om vergeving voor de wereld en Hij heeft daarvoor Zijn leven. Christenen mogen door die vergeving bij God komen. Ook mogen we vanuit die vergeving leren zelf vergeving te schenken aan allen die ons onrecht hebben aangedaan. In dit artikel toont onderzoeksprofessor Jessie Dezutter aan wat vergeving schenken doet met een mens die het schenkt. Een stimulans om daaraan te werken.