Een lege Pasen?

Verbinding2004 EenLegePasenGod weet dat we ons de voorbije Pasen misschien wat ‘leeg’ gevoeld hebben. Lege kerkgebouwen, lege stoelen, lege avondmaaltafel, lege projectieschermen… Maar Pasen roept in die leegheid dat God aan het werk is. De opstanding is een herinnering dat een ‘leeg’ graf een ‘vervulde’= een volle, hoop is.

 

De Bijbel zegt: “door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop” (1 Petrus 1, 3). Omdat Jezus leeft, hebben wij een ‘leven in hoop’. Die hoop is sterker dan dood, ziekte en ontmoediging. Ze vult ons met vreugde temidden verdriet, moed in het aangezicht van angst en vrede in de donkerste nacht. Ze verankert ons in de sterkste storm! “Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel” (Hebr. 6, 19).

Hoop is wat de wereld nu nodig heeft, en de opstanding geeft ons die hoop overvloedig. De hoop die Jezus ons geeft – de hoop op een eeuwig leven met Hem – kan niet weggenomen worden. Ze is niet afhankelijk van veranderende omstandigheden, van onze momentane zorgen, of van een globale pandemie. Onze hoop is gebaseerd op het onveranderlijke Woord van God en we zijn beveiligd door Jezus’ opstanding uit de dood.

Misschien heeft Pasen dit jaar inderdaad anders aangevoeld, maar onze hoop is dezelfde gebleven – misschien zelfs sterker en meer nodig en meer betekenisvol dan ooit. Als ge vandaag of morgen of in de loop van de rest van het jaar de opgestane Redder eert, dan bidden wij u Gods zegen daarbij toe: “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest” (Rom 15, 13).

Karel Buntinx