Corona-editie

VErbinding2004 VoorwoordCoverVErbindinG, meer dan ooit hebben mensen dat nodig: verbinding, verbondenheid met elkaar. En dat ondanks - of misschien net omwille van - onze isolatie in onze eigen koten, onze angst om mekaar te besmetten, onze gedachten die soms wild rondvliegen en de zieken en de overlijdens waarmee we misschien persoonlijk geconfronteerd worden.

 

VErbindinG: het is ook ònze verantwoordelijkheid om ons te verbinden met onze broeders en zusters die door omstandigheden misschien zelf minder initiatief kunnen nemen dan wij, maar ook met de wereld daarbuiten. Kijk naar Jezus, hoe Hij mensen met Zichzelf maar ook hen onderling verbond, eerst Zijn discipelen maar daarnaast ook de mensen daarbuiten, die zoekende, twijfelende mensen buiten Zijn onmiddellijke kring.

En hoe kan je meer verbonden zijn dan door liefde. Zijn liefde die vereenzaamden en uitgestotenen terug onder de mensen bracht: lepralijders, bezetenen, zondaars (bvb. de tollenaar, prostitué…), zelfs doden die terug verenigd werden met levenden (zie o.a. Lazarus). Is deze wereld ondertussen zo anders dan de wereld waarin Hij Zich manifesteerde? Is onze bediening ondertussen wezenlijk zo anders dan de Zijne? Ja, Zijn liefde werd haast onweerstaanbaar door Zijn opoffering van Zijn brekende lichaam, door Zijn kruisdood. Maar ook wij mogen met dezelfde liefde en in dezelfde wereld mensen winnen voor de eeuwigheid. En ja, ook het coronavirus biedt daarvoor mogelijkheden. Zie verder in verschillende artikels in dit magazine wat dat betreft.

Maar eerst moeten wij onszelf daarvoor gereed laten maken. Moeten wij onszelf bewust laten worden van hoe God ons heel apart en heel speciaal wil gebruiken. Weet je, wij zijn geen lichamen met zielen, wij zijn zielen met lichamen. Hoe zot is dat niet! Ons lichaam is maar een tijdelijke verblijfplaats voor ons. Er is zoveel meer in het leven dan wat onze ogen kunnen zien en onze neus kan ruiken. En als we dat weten, mogen we ook weten dat onze lichamen vandaag misschien gescheiden zijn van elkaar, maar onze zielen niet. Die staan in verbinding, met elkaar en met onze Heer, door de liefdevolle Geest van God die ons leidt naar elkaar en naar het doel dat God met ons heeft in deze wereld, en uiteindelijk naar de ultieme verbinding, de ultieme eenheid die God voor ons in petto heeft.

Dus ga nu. De wereld in. Neen, neen, niet met God naast u. Niet met God als uw co-piloot. Als dat het geval is, wissel dan van zetel. Laat Hem de eerste piloot zijn, en Hij leidt je dan wel naar waar Hij je wil gebruiken. Ook temidden een wereld van virussen en andere bedreigingen. Ga en wees onbevreesd! Want de opdracht die Hij voor je heeft, is nooit groter dan de Kracht die met je mee gaat. Die van je Piloot.

 

Karel Buntinx