It is Well with my Soul

VErbinding2004 ItIsWellWithMySoulHet gaat goed met mijn ziel

Ben je ooit in het American Colony Hotel in Jerusalem geweest? Ingekaderd tegen de muur en voor iedereen zichtbaar hangt daar een handgeschreven tekst. Horatio Spafford heeft die geschreven, al had hij zich nooit kunnen inbeelden dat deze woorden de tekst zouden worden van een van de meest geliefde liederen ter wereld.
Het gebeurde op 2 december 1873 dat Spafford een telefoontje, neen een telegram want de telefoon was nog niet uitgevonden, kreeg van zijn echtgenote. Het telegram luidde: “Als enige gered. Wat moet ik doen?”

 

Het schip waarop ze reisde had een aanvaring gehad met een ander schip en was gezonken. Ook hun vier dochters waren bij de slachtoffers. Alleen Anna had het overleefd. Terwijl hij wachtte op het schip dat haar naar huis bracht, schreef Spatford de woorden van een lied dat zou uitgroeien tot het volkslied voor de voorzienigheid van God: ““Whatever my lot, Thou has taught me to say. . .it is well with my soul!” (“Wat mij ook moge overkomen, U hebt mij geleerd om te zeggen… Het gaar goed met mijn ziel”)