VErbindinG

Het magazine van de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten) dat probeert de lezers ofwel dichter bij de inzichten van God te brengen, ofwel hun praktische leven naar die inzichten te buigen, ofwel hen een eerste ontmoeting met Hem aan te bieden. De medewerkers komen van verschillende kerkelijke achtergronden en uit diverse leeftijdscategorieën. Ze streven naar rijkdom en wijsheid en diepgang wat betreft inhoud en vormgeving. Het blad verschijnt om de drie maanden. Bekijk hieronder een selectie uit de artikelen die verschenen zijn.