Lamento - Hoe dienen en leiden we?

VErbindinG2004 LamentoHoeWeDienenEnLeidenHoe dienen en
leiden we
als we
losgekoppeld zijn
van elkaar en de fysieke ruimte
die onze kerk verenigt

wie zal ons tonen
hoe verder te gaan

het leven sterft
terwijl de vlammen
van leiders
rondom ons
wild dansen
in de schroeiende
winden van verandering
hun licht flikkerend
tot bijna uitstervend
hun vonken
amper zichtbaar
worstelend
om onze weg te verlichten


we kunnen niet
wachten
op leiding

laat ons ons keren
naar onze God
en het gezegende licht
van de Heilige Geest
dat brandt
in ieder van ons

laat onze geesten
dichter naar
mekaar toe trekken
ondanks de afstand
tussen ons
en trots verder gaan
morgen tegemoet

misschien helpt het
ons voor te stellen
dat deze tijd
een neerstortende
benzine-uitstoot is
over onze
reeds zachtjes
brandende vlammen
van doel en liefde

laat deze versnelling
ons vermalen en versnellen
voor het hogere goede

schijn op
mijn vrienden
mogen de schitterende vlammen
van onze geesten
eenstemmig branden
een kampvuur creërend
dat
vonken hoop
geloof vertrouwen ontsteekt
liefde doet schijnen
en onze weg verlicht

in deze onzekere eeuw
een tijd waarin
onze broeders en zusters
kreunen om vrede en licht
worden wij geroepen
en staan wij gereed
om meer te doen
dan we ooit eerder
gedaan hebben

helderder
te
branden

Ray Angle