Jezus, de brug naar de Vader

WW2003JezusDeBrugOveral ter wereld zijn mensen op zoek naar een manier om bij God te geraken. Vroeger of later constateren ze dat er een onoverbrugbare kloof gaapt tussen de mens en zijn Hemelse Vader. Die vaststelling klinkt dramatisch en zou dat ook zijn, mocht er geen oplossing voor dat probleem bestaan. Meestal proberen mensen tot bij God te klimmen door zo voorbeeldig mogelijk te leven. Met een uitgebreide verzameling goede daden hopen ze de sprong te kunnen maken. Maar uiteindelijk is dat vergeefse moeite: steeds weer komt een mens te kort en kan hij ‘zijn hemel niet verdienen’. De enige weg tot God is de brug over de kloof, en dat is Jezus Christus. Hij bracht het onvoorstelbare offer waardoor de mensheid de kans kreeg om zich met God te verzoenen en bij Hem te komen. Je kunt vaak beter zeggen dat God naar de mens op zoek, dan andersom. Maar is er iets mooiers dan dat die twee elkaar ontmoeten, dankzij Jezus?

 

Meer lezen