Hoe dood was Jezus?

WW2101HoeDoodWasJezusPasen is het feest van de verrijzenis van Christus. Hoe, iemand die uit de dood opstaat? Vanaf het moment dat het gebeurde, zijn er mensen geweest die het niet wilden geloven. Er werden allerlei theorieën ontwikkeld om het lege graf te verklaren. De eerste was: het lichaam werd gestolen. Er wordt ook gedacht dat Zijn volgelingen bij het verkeerde graf stonden, of dat Jezus alleen maar schijndood was. Aannemelijke verklaringen, of is een daadwerkelijke opstanding uit de dood de enige plausibele optie?

Lees het hier