Het leven begint bij ...

WW2101HetLevenBegintBijToen Erik 60 jaar werd, was zijn hele huis versierd en wist heel de straat wat er aan de hand was. De buren zeiden: het leven begint bij 60, maar daar is Erik niet zo van overtuigd. De cruciale leeftijd voor hem was er 30. Toen leerde hij Jezus kennen en veranderde zijn leven totaal. Voordien beschouwde hij zich ook als een gelovige, maar vanaf dat moment maakte oppervlakkigheid plaats voor diepgang. Er begon als het ware een nieuw leven – een leven dat gebaseerd is op het Paasgebeuren van 2000 jaar geleden. Je zou dus kunnen zeggen: het leven begint bij Pasen!