Gekibbel

WW2201 Gekibbel‘Dat mag niet’ Gekibbel. Geruzie. Moeder Reninca hoort haar kinderen, spits haar oren en geeft een waarschuwing in de hoop dat dit de gemoederen bedaart. Een gefluisterde belediging, gevolgd door gebrul van de andere partij. Niemand die elkaar nog verstaat. Tja, in een huis met 7 personen zijn dit soort voorvallen niet uitzonderlijk. Hoe moet je reageren. In het Bijbelboek Spreuken staat: ‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan’. Een hele uitdaging.

Lees het artikel van Reninca