Vier zonen, vierenhalf, of vijf?

WW2202 VierZonenVierenhalfOfVijfEen nieuw kind in een gezin is altijd een speciale gebeurtenis. Wanneer een nieuwe aanwinst via de pleegzorg komt, is dat natuurlijk ook speciaal. In het gezin van Jonathan en Ann overwogen ze een kind op te vangen in de vakanties en in de weekends. Uiteindelijk werd het een kind dat voor langere tijd deel gaat uitmaken van het gezin. Een waagstuk? Voor de ouders – die al vier zonen hadden – hoe dan ook een verrijking. En de kinderen zijn ook blij met de nieuwe aanwinst.

Meer lezen