Artificiële Intelligentie

WW2302 ArtificieleIntelligentieArtificiële intelligentie, kortweg AI, is tegenwoordig vaak in het nieuws. Computers kunnen steeds meer taken zelf en ze houden zich ook al bezig met kunst. Maar een machine weet niet wat hij maakt. Zelfs bij het synthetiseren van nieuwe beelden of muziek op basis van eerdere werken, heeft de computer geen besef van wat goed is en wat niet. In de natuurlijke wereld die we kennen, is er slechts één wezen dat echte kunst maakt. Gelukkig blijft de mens nog altijd uniek.

Meer lezen