Transitiehuizen

Wie een misdrijf pleegt en veroordeeld wordt, moet z’n straf uitzitten. De gevangenissen in ons land zitten overvol, wat aangeeft dat er heel wat mensen een tijdlang hun vrijheid kwijt geraken. Maar aan de meeste straffen komt vroeger of later een eind. Wat gebeurt er met een gevangene als hij of zij de inrichting weer verlaat? Heeft hij wel kansen in de maatschappij, of is de kans op herval enorm groot? Om gedetineerden voor te bereiden op de vrijlating, werd het idee van ‘transitiehuizen’ uitgewerkt. Wat dat inhoudt, vertelt aalmoezenier Yvan Thomas, die zelf ook bij een dergelijk initiatief betrokken is. Hij ziet er unieke kansen in.

Meer lezen