Van punker tot prediker

Een hersenschudding schudde Willems leven dooreen
Hij groeide op in een generatie die betoogde voor meer verdraagzaamheid, maar die niet veel moest hebben van mensen met een andere mening. Hij wilde de wereld verbeteren, maar zonk tegelijk weg in leven van drank en drugs. Een groot deel van zijn bestaan was gevuld met punk, maar er kwam pas echt muziek in zijn leven toen hij het op een andere boeg gooide. Willem Côme vertelde hoe een zware valpartij met zijn brommer hem de kans gaf om weer overeind te kruipen. Zijn idealisme werd realisme, zijn wilde haren – en zijn hanenkam – raakte hij kwijt, maar saai is zijn leven nooit geworden.

meer lezen