Een bloedige eeuw

MartelarenColumn06Te Vuur en te Zwaard - Aflevering 6 (dr. Chris Velleman)
De eerste twee martelaren van de Reformatie zijn niet de laatste. Enkele decennia na de terechtstelling van Voes en Van Essen is het conflict sterk geëscaleerd. Vanaf 1550 banen de bloedplakkaten de weg voor Filips II en anderen om de hervormingsgezinden zwaar aan te pakken. Een van de reacties is de Beeldenstorm die een spoort van vernieling achterlaat. Tot het einde van de eeuw worden er gelovigen geëxecuteerd. De meeste mensen laten het niet zo ver komen en trekken naar het buitenland en bouwen en nieuw bestaan op. Vlaanderen blijft berooid achter. Het zal nog eeuwen duren voordat er opnieuw een toenadering komt tussen katholieken en protestanten.

Klik hier om de aflevering te beluisteren