• Home
  • Nieuws
  • Terugkijken en vooruitzien: de jaren '20

Terugkijken en vooruitzien: de jaren '20

MB2010 VErbindinGCoverLQHerfstnummer VErbindinG

In zijn editoriaal neemt einderedacteur Karel Buntinx ons mee terug naar de jaren ‘20. Uiteraard niet van deze eeuw – de jaren ‘20 zijn nog maar net begonnen, maar naar dezelfde periode in de twintigste eeuw. En wat blijkt: er zijn heel wat parallellen met honderd jaar geleden. Het was de tijd van de Spaanse griep, een virus dat de wereld teisterde. De vergelijking met het huidige Coronavirus is snel gemaakt. Maar er is meer: in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog waren er nog talloze vluchtelingen. Door de verschillende conflicten die we nu op een aantal plaatsen in de wereld meemaken, is er opnieuw een enorme vluchtelingenstroom. Een eeuw geleden voorspelde men een economische opleving; ook nu gaat men er van uit dat – eens Corona overwonnen is – het tij gaat keren. De woelige jaren ‘20 van de vorige eeuw werden gekenmerkt door het openbreken van morele gewoontes; een soortgelijke shift zien we in het huidige decennium …


Ook al waren de jaren ‘20 destijds dikwijls donker, er waren ook lichtpuntjes: “Toch flakkerde hier in Vlaanderen een klein vlammetje op. Ralph en Edith Norton staken na die Eerste Wereldoorlog vanuit Groot-Brittannië het Kanaal over, vestigden zich in Brussel en begonnen in samenwerking met de soldaten die huiswaarts gekeerd waren, hun getuigenis van de Heer Jezus te geven. Er werden grote evangelisatieacties gestart, en al snel werden er op vele plaatsen evangelische gemeenten gesticht. Mogen we vandaag opnieuw zo’n patroon verwachten? Dat zal van ons afhangen. Van u en mij. Gaan wij ons daarvoor beschikbaar stellen?”

VErbindinG2009 ComplotVeel mensen zullen afgelopen gedacht – of toch op z’n minst gehoopt – dat de Corona-epidemie na de zomer grotendeels voorbij zou zijn. Helaas, de situatie is wellicht nog erger dan in het voorjaar. Kris Vleugels is verontrust over het feit dat veel christenen meegaan in allerlei complottheorieën die er rond Covid-19 de ronde doen. Een voorbeeld daarvan zijn de geruchten dat het virus wordt verspreid door antichristelijke geheime genootschappen om uiteindelijk op de proppen te komen met het reddende medicijn. Het middel zou dan echter erger zijn dan de kwaal. Het zou een chip bevatten waarmee iedere gevaccineerde in de macht komt van een duistere club van wegbereiders van de Antichrist. Hoewel Vleugels gelooft in de wederkomst van Christus en de verhalen over het einde der tijden serieus neemt, wil hij toch waarschuwen voor het volgen van ongecontroleerde verhalen en ongefundeerde geruchten.

10 redenen
VErbindinG2009 AbortusLQTussen alle Coronaberichten van het afgelopen halfjaar, waren er nog andere belangrijke nieuwsitems. Een daarvan betrof de discussie tussen het al dan niet uitbreiden van de huidige abortuswetgeving. Het Parlement heeft zich er uiteindelijk niet over uitgesproken, en de materie werd door de nieuwe regering min of meer in de koelkast geplaatst, maar Wout van Wijngaarden somt in deze VErbindinG toch een tiental argumenten op waar de vroegtijdige beëindiging van een zwangerschap niet goed is. Hij stelt dat voor een christen abortus geen optie is. Maar hij wil ook benadrukken dat we vrouwen die een abortus hebben laten uitvoeren, niet moeten veroordelen. “Juist wij mogen tonen dat er zelfs voor dit grote kwaad vergeving is. Er is een weg vol vreugde ook na een abortus als men Jezus aanvaardt als Heiland. Laat ons de noden niet vergroten bij hen die de last van de abortus dragen, maar hen met liefde omringen. We zijn allemaal zondaren. Laten we echter wel het grote kwaad, kwaad noemen en de meerderheid in het kwaad niet volgen (Ex. 23:2).”

Muziek
VErbindinG2009 MuziekEr zit muziek in deze VErbindinG. Maar zijn alle muziekstijlen geschikt om muziek ter ere van God te maken? Het is een vraag die dikwijls gesteld wordt en die voor heel wat discussies gezorgd heeft. Willem Côme, die een artikel over deze kwestie schreef, is alvast van mening dat een christenen mag luisteren naar en zelfs genieten van elke muziek die door christenen wordt gemaakt. Bij muziek vanuit een andere bron maakt hij wel een voorbehoud: “Het probleem met veel muziek is dat ze helemaal niet meer gemaakt wordt om God ermee te eren, maar om andere doelen mee te dienen bijvoorbeeld om mensen te verafgoden of af te breken of om ons haat of bepaalde duistere ideologieën op te dringen.” Wat goede muziek is, zal altijd wel een kwestie van smaak zijn. Niet iedereen zal elke stijl kunnen appreciëren. “Een bepaalde vorm of stijl van muziek bij voorbaat als slecht klasseren, is hetzelfde als zeggen dat bijvoorbeeld netelsoep slecht is omdat jij ze niet lust. Ieder hart aanbidt op z’n eigen unieke manie en iedereen doet dat in z’n eigen stijl, daarom kan een muziekstijl op zich niet fout zijn. Want meest extreme punk of metal muziek kan juist een stijl zijn waarop een bepaalde persoon tot aanbidding kan komen.” Of de discussie over dit onderwerp na het lezen van deze tekst zal afnemen, valt te betwijfelen, maar de woorden geven alleszins weer voldoende stof tot nadenken.

VErbindinG2009 VerborgenSchattenDe ‘verborgen schat’ van deze VErbindinG werd in Brugge gevonden. Coroline van Wijngaarden sprak met Patrick Couchement, voorganger van de Evangelische Kerk in Brugge, maar ook voorzitter van de Christian Motocyclists Association en radiomaker bij TWR. De combinatie van de verschillende functies leidt soms tot vreemde situaties, althans voor iemand die verbaasd opkijkt dat een predikant al eens in bikerkledij kan rondlopen, of graag met allerlei gereedschappen aan de slag gaat. Patrick is een man van veel interesses, maar van slechts één passie: de Bijbel. Vooral de hele Bijbel, want hij heeft niet graag dat mensen blijven hangen bij hun favoriete passages of de nadruk leggen op één bepaalde leerstelling. Niet voor niets presenteert hij voor TWR ‘Door de Bijbel’, een reeks Bijbelstudies waarbij ieder boek van Gods Woord behandeld wordt.

Bidden
LogoKNIEL LQIn het beleidsplan van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) wordt sinds enige jaren de nadruk gelegd op gebed. Een nieuw initiatief op dit vlak is KNIEL, een samenwerking tussen de VEG, de ECV en VIANOVA rondom het stimuleren van gebed. Achter deze beweging zitten een paar mensen die een passie hebben om de ‘gebedstemperatuur’ in de evangelische gemeenten omhoog te zien gaan. Het project is laagdrempelig, want het richt zich op iedere christen die graag wil (samen)bidden. Momenteel betekent dat onder andere een maandelijks terugkerende online gebedstijd: “We proberen telkens rond een thema te werken dat dicht bij de realiteit staat. Na een korte Bijbelse inleiding op het thema worden de bidders ingedeeld in groepjes van een vijftal mensen.”
KNIEL wil ook kijken hoe de plaatselijke gemeenten geholpen kunnen worden door gebedsverantwoordelijken toe te rusten. De presentatie van dit nieuwe initiatief in VErbindinG eindigt met een warme oproep om mee te bidden.

VerbindinG2009 MinoesMinoes terug levend?
Er zijn veel dingen die we onze kinderen willen leren over het geloof. Bijvoorbeeld dat we altijd kunnen bidden en dat God gebeden verhoort. Hij kan immers alles! Maar wat als poes Minoes gestorven is en je kind vraagt om te bidden dat die weer levend wordt? Zeg je dan toch maar dat God zulke dingen niet doet? Coroline trok met de vraag naar juf Andrea, directie bij de School met de Bijbel. Zij vindt het vooral belangrijk om eerlijk met een kind te spreken. We moeten ook niet bang zijn dat een kind heel snel zijn/haar geloof kwijt raakt: “Ik denk dat het kinderlijk geloof, ook als het tegenvalt, niet zo snel minder wordt. Het vertrouwen van een kind is zo oneindig groot (…) Het vertrouwen is niet zomaar weg. Dat werd met alle kleine dingen opgebouwd. Kinderen zijn daar heel logisch in: ‘God kan dat wel, maar Hij heeft het nu niet gedaan’”

Bovenstaande artikelen – en nog veel meer – zijn te lezen in de herfsteditie van VErbindinG. Meer info over het blad via de VEG Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Bekijk ook een selectie uit de artikelen van het magazine op de website van medianetwerk.vlaanderen. https://www.medianetwerk.vlaanderen/lees/verbinding