• Home
  • Nieuws
  • Melk & Honing – advertentie geweigerd door facebook

Melk & Honing – advertentie geweigerd door facebook

MB2102 TWRadvertentieGeweigerdLQ

De TWR-podcast Melk & Honing brengt al enkele jaren ‘geloofsgesprekken aan de keukentafel’ en maakt daar ook regelmatig reclame voor via facebook. Echter, die gesprekken zouden beter alleen maar over koetjes en kalfjes gaan, want de advertentie voor de nieuwste aflevering werd geweigerd door het social media bedrijf. De uitzending was een gesprek met Peter De Langhe van JIL, Jongeren Info Life. Die organisatie richt zich op hulp aan meisjes en vrouwen die ongepland zwanger zijn. De link die in dat geval naar zwangerschapsafbreking kon worden gemaakt – en het vermoeden dat er banden zouden kunnen zijn met de ‘pro-life-beweging’, speelde wellicht mee in de beslissing van facebook om er geen promotie voor te maken. Eenmaal dat het woord ‘abortus’ uit de tekst was geschrapt, werd de advertentie wel aanvaard.

MB2102 MHPeterDeLangheJIL01Peter De Langhe is wel gewend aan negatieve reacties en geweigerde advertenties. Vijf jaar geleden voerde JIL een campagne waarbij in het Antwerpse openbaar vervoer een poster te zien was met de tekst: ‘Zwanger, wat nu?’ en de contactgegevens van JIL. Geen enkele oproep tegen abortus of iets dergelijks. Niettemin publiceerde De Morgen een artikel waarin fel van leer werd getrokken tegen de organisatie en de actie als een ‘omstreden anti-abortuscampagne’ werd omschreven: “Op de site staat ook veel informatie wie een abortus overweegt, en dan vooral over de risico’s van een zwangerschapsonderbreking.

MB2102 MHPeterDeLangheJIL01Een doctoraatsstudente aan de Ugent analyseerde de site vond heel wat verdoken anti-abortusboodschappen. Een aantal beweringen stroken ook niet met de meest recente wetenschappelijke inzichten.” Vanwege de vele onjuistheden in het artikel ondernam de vzw stappen tegen De Morgen en de krant werd veroordeeld tot rechtzettingen. Intussen had ook De Standaard een bijzonder kritisch artikel laten verschijnen onder de titel ‘De wedergeboorte van de anti-abortuslobby’, waarin onder andere werd gesteld: ‘achter omstreden campagne schuilt ultraconservatief netwerk’. Minister Ben Weyts liet de posters uit de trams en bussen verwijderen. Het feit dat JIL vrouwen eerlijk wil wijzen op alternatieven voor zwangerschapsonderbreking, is voor de politiek (en de maatschappij) kennelijk al een reden om de organisatie het zwijgen op te leggen.

Jongeren Info Life bleef intussen gewoon doorwerken en krijgt nog altijd telefoontjes van vrouwen die ongepland zwanger zijn en hulp zoeken. Hoewel de medewerkers van de vzw geen voorstanders van abortus zijn, respecteren ze altijd de keuze van de vrouw. Ciara Goossens ging voor haar podcast ‘Melk & Honing’ op bezoek bij Peter De Langhe en sprak met hem zowel over JIL als over zijn geloof. Als overtuigd gelovige, hecht hij veel waarde aan het leven, en dus ook aan het ongeboren leven. Hij is er van overtuigd dat veel vrouwen er voor kiezen om hun kind toch geboren te laten worden, als ze weten welke ondersteuning er mogelijk is en welke alternatieven er zijn. Dat is in de huidige maatschappij – waar velen het doden van een ongeboren kind als een vrouwenrecht beschouwen – geen populaire boodschap. Toch is De Langhe ervan overtuigd dat dit geluid in de samenleving hoorbaar moet zijn. Het verweer van facebook dat er geen ruimte is voor maatschappelijk of politiek gevoelige thema’s is nogal twijfelachtig; Worden er via de sociale media niet constant maatschappelijke meningen verkondigd?

Wie het gesprek met Peter De Langhe online wil beluisteren, kan dat via deze link https://jotanieuwsnetwerk.stackstorage.nl/s/6XGGL4TwdyCRqOWT
De advertentie ervoor mag dan geweigerd zijn, het programma zelf is uiteraard niet verboden.