Waarom? Daarom!

WW2201 CoverFullWaarom stellen kleuters op een bepaald moment zoveel vragen? En waarom willen ze overal het waarom van weten? En wat zeggen we maar al te vaak als antwoord op die vraag? Daarom! Misschien omdat we de vragen beu zijn, of omdat we gewoon het antwoord niet kennen. Maar vragen zijn belangrijk. Niet alleen voor kleuters, maar ook voor volwassenen. En waarom staat er ‘waarom’ op de cover van de nieuwste Wegwijzer? Daarom!

Benieuwd wat er in deze editie staat? Laten we tipje van de sluier oplichten.
Ooit afgevraagd hoe een horloge tot stand komt. Nee, niet een digitaal exemplaar, maar zo’n klassiek uurwerk dat je steeds moet opwinden. Dat bestaat uit een hele verzameling radertjes, tandwielen en veren? Yvan Thomas heeft een interessante theorie: gewoon door toeval. IJzer vormt zich tot de verschillende onderdelen, en als je maar lang genoeg wacht, zoeken die elkaar op en vormen ze vanzelf een hoogtechnologisch product.

Origineel bedacht, maar uiteindelijk gewoon onzin. Geen mens zal door Yvan overtuigd worden dat het zo gaat. Vreemd genoeg is de hedendaagse mens veel minder kritisch als het gaat over de oorsprong van de aarde en het leven. Hier aanvaardt men ‘toeval’ als een verklaring voor de onvoorstelbaar complexe kosmos en alle vormen van leven. Zouden we toch niet beter wat verder nadenken en op zoek gaan naar een betere verklaring?

Mensen kunnen nu eenmaal met veel moeilijke vragen of ergernissen zitten. In Groot-Brittannië kennen ze daarvoor ‘luistertantes’ – mensen die op de redactie van een krant werken en honderden brieven krijgen van mensen met problemen. Die proberen ze dan verder te helpen in de richting van een oplossing. Vaak gaat het ongenoegen over hun relatie – maar al te vaak loopt de relatie met vrienden of een partner niet goed. En dan kan een noodoproep naar de redactie van een krant een uitlaatklep zijn. Als we in de problemen zitten, worden we niet graag in de steek gelaten. Jammer genoeg was dat nu juist wat Jezus overkwam op het moeilijkste moment van zijn aardse leven. Toen hij werd gearresteerd om daarna gekruisigd te worden, verlieten al zijn discipelen hem – uit schrik voor hun eigen leven.

Nog een vraag: hoe gelovig is Vlaanderen vandaag de dag? Een aantal jaar gelden werd daar een enquête over gehouden in Ieper, maar in eender welke andere stad zou het resultaat niet veel anders geweest zijn. Er zijn nog altijd heel wat mensen die geregeld naar de kerk gaan, maar toch zegt een grote meerderheid van de bevolking dat geloven een sprong in het duister is en dat je je verstand moet uitschakelen als je wilt geloven. En ook al gaan ze dan zo nu en dan naar de kerk, dat wil nog niet zeggen dat ze zich daar thuis voelen. Het instituut wordt als een relikwie uit het verleden beschouwd. En op de vraag wie Jezus was, weten veel mensen ook niet meer te zeggen dat Hij een goed mens geweest moet zijn.

Johan Menheere heeft dan wel een duidelijke overtuiging over Jezus. Niet zozeer het ‘kindje Jezus’ dat zoveel in Kerstliedjes beschreven en bezongen wordt, maar in de volwassen man die Zijn leven voor de mensheid gaf, en Zijn overwinning over de dood duidelijk maakte door uit het graf op te staan – en daarmee zijn we dan bij Pasen.

Een indrukwekkend getuigenis wordt verteld door Kimberley die als klein kind regelmatig bij haar op bezoek ging in de gevangenis en dat toen niet eens vreemd vond. Naderhand kwam ze tot ontdekking dat je het niet normaal moet vinden als je ouders aan de drugs verslaafd zijn. Als je leest wat Kimberley in haar jeugd heeft meegemaakt, vraag je je af hoe ze toch nog goed terecht gekomen is. Want dat is het belangrijkste waarover ze vertelt. En haar verhaal kun je niet alleen lezen, je kunt het ook uitgebreid beluisteren. Klik hier.