Het Antwoord

MB2303 HetAntwoordUP-Talkshow gaat in op vragen van kijkers

De maatschappij heeft godsdienst en kerk grotendeels afgeschreven, maar dat wil niet zeggen dat er geen levensvragen meer zijn. Vroeger of later wordt een mensenleven nu eenmaal geconfronteerd met moeilijke momenten. Juist dan – maar ook op de meer zonnige episodes van het bestaan - is het belangrijk de juiste antwoorden te zoeken en te vinden. UP wil daarbij helpen. Daarom is op dit online-platform de talkshow ‘Het Antwoord’ gelanceerd.

Shirine Irani is host van dienst en zij legt aan een (chistelijke) gast kwesties waar iedereen mee te maken kan krijgen en die nauw aansluiten bij een maatschappelijk thema. Dat kan een existentiële vraag zijn, maar ook gewoon een kleine babbel over iets actueels. Belangrijk is dat de gast steeds antwoorden zal aanreiken die een christelijk perspectief bieden, en waarden aanbrengen zoals vergeving, liefde, verdraagzaamheid, …

Wie zoekt die vindt, maar waar zoek je het en waar vind je iets? De een kiest voor atheïsme, de ander voelt meer iets voor de spiritualiteit van New Age. Je kan kiezen voor het humanisme, het geloof in de mens, of zelf je religie samenstellen. Bij UP zien de programmamakers het anders: “We willen tonen dat het christelijk geloof nog altijd een actuele boodschap heeft en dat geloven in God helemaal niet ‘oubollig’ is. Zo hopen we mensen die misschien ontgoocheld zijn geraakt in een kerk, of die nooit iets met geloof hadden’ terug op weg te helpen.”

Podium voor God
Het doel van UP is om een alternatief te bieden voor het beeld dat de Vlaming nu te horen en te zien krijgt via de reguliere mediakanalen. Actuele thema’s worden belicht vanuit een christelijke visie. “We geven als het ware God een podium, zonder Hem ‘door de strot te duwen’ bij anders-gelovigen. We hopen hen zo te triggeren om meer te willen ontdekken over God, de Bijbel en Zijn kerk.” Als host van het programma stelt Shirine vragen vanuit het standpunt van de kijker aan de gast. Die krijgt dan de kans om concreet uitleg te geven.

UP biedt deze reeks aan als het middel bij uitstek om het goede nieuws te laten horen. De Vlaming kijkt gemiddeld drie uur per dag naar video’s, dus biedt ‘Het Antwoord’ een mogelijkheid om te doen wat hij of zij sowieso graag doet: kijken. Voor veel mensen aangenamer dan lezen. De uitzendingen zijn laagdrempelig, lichtvoetig, kort en gratis! “Help ons daarom om dit programma te delen met je familie, vrienden, kennissen, zodat we impact kunnen hebben in Vlaanderen. Wie weet zit er binnenkort iemand naast jou in de kerk die meer over God te weten is gekomen via dit programma”.

Tot nu toe toe zijn er 8 programma’s gemaakt. Ze zijn te bekijken via de website van UP https://www.upmedia.be/hetantwoord , op het YouTube-kanaal ‘Het Antwoord’, of via de facebookpagina van UP. https://www.facebook.com/UPmedia.be