• Home
  • Nieuws
  • Een zoon van Hamas vindt de Zoon van God

Een zoon van Hamas vindt de Zoon van God

InspiratioLogoLQVerhalen die zelden de pers halen

Denktank Inspiratio is de afgelopen maanden heel actief geweest. Niet verwonderlijk, want er zijn de afgelopen maanden heel wat ontwikkelingen geweest. In eigen land waren er schokkende zaken als het kindermisbruik in de katholieke kerk (wat schrijnend in beeld gebracht werd in de VRT-documentaire ‘Godvergeten’) en de hevige protesten rond het EVRAS-project in Wallonië (over seksuele opvoeding in de scholen). Op het internationale toneel was er dan de escalatie van het conflict tussen Hamas en Israël.

Over deze onderwerpen – en andere – werden door de verschillende medewerkers van Inspiratio teksten geproduceerd. Verschillende daarvan werden ...

 

 

ook door nationale bladen en websites opgepikt. Dat is onder andere het geval voor Knack, De Standaard en De Morgen. Wat betreft de gruweldaden in en vanuit Gaza werd de complexe materie uit verschillende hoeken belicht, waarbij het lot van de slachtoffers uitgebreid belicht wordt. Hoe duister de situatie ook is, er zijn hier en daar ook lichtpuntjes. Zo vestigde Karel Buntinx de aandacht op het verhaal van Mosab Hassan Yousef, de zoon van een van de stichters van Hamas. Hij brak met de terreurbeweging en de islam, en werd christen. Jarenlang werkte hij voor de Israëlische geheime dienst en droeg hij op die manier bij aan het voorkomen van onschuldige slachtoffers. Uiteindelijk kreeg hij asiel in de Verenigde Staten en getuigde hij voor de Verenigde Naties over de dodelijke strategieën van terreurorganisaties.

De verhalen over veranderingen komen niet alleen uit het Zuiden van Israël, ook uit het Noorden komen er bemoedigende berichten. Zo is een voormalige Hezbollah-strijder, Afshin Javid, te zien in een Youtube-filmpje, waarin hij getuigt over zijn ontmoeting met Christus. Zijn overtuiging: God heeft ons niet ontworpen om te haten. Het is bemoedigend te zien hoe sommigen vanuit een wereld van terreur zich gaan uitstrekken naar het Vrederijk. 

De artikelen van Inspiratio kunnen worden gelezen op de website van de denktank.