Internet: meer grijze haren ...

MB2401 CIMSenioren halen hun achterstand (een beetje) in

Grootouders die aan hun kleinkinderen vragen hoe ze met de computer moeten omgaan … Het is een stereotype beeld, maar niet helemaal onterecht. Wie op een gevorderde leeftijd is gekomen, vindt vaak zijn weg niet in het digitale doolhof. Niet verwonderlijk, want we hebben het over de generatie die zonder de moderne communicatie-technologie is opgegroeid. Echter, volgens een onderzoek van CIM (Centrum voor Informatie over de Media) is er een inhaalbeweging aan de gang. Nog niet spectaculair, maar wel duidelijk waarneembaar.

Terwijl jongeren vergroeid lijken met hun smartphone, lijken senioren een grotere afstand te bewaren. De resultaten van diverse onderzoeken naar mediagebruik tonen dat aan. Maar er is een duidelijke tendens in de richting van de dichting van de kloof. Zo’n 73 procent van de 65-plussers maken gebruik van het internet - een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Zeker geen slecht resultaat dus, al ligt het cijfer ruim onder het Belgische gemiddelde (93 procent). Maar door de toename is de digitale kloof verminderd van gemiddeld 28 procent naar 20 procent.

De ouderen zijn het meest mee als het op bankieren aankomt. Op dat vlak bedraagt de achterstand nog maar 14 procent op het gemiddelde, wat duidelijk maakt dat ook ouderen ruimschoots van het internet (via computer of smartphone) gebruik maken als het om financiële verrichtingen gaat. Opvallend: bij online gaming is de afstand niet veel groter: hier gaat het om 17 procent. Wat het bezoeken van websites en het mailen betreft, ligt de kloof momenteel in beide gevallen op ongeveer 22 procent. Online-shoppen is duidelijk minder populair bij de senioren: hier bedraagt de achterstand een kleine 30 procent. Datzelfde geldt voor het luisteren naar radio of podcasts. Een uitgesproken verschil is er nog altijd wanneer het gaat om het bekijken van video’s (34 procent) en het gebruiken van de sociale media (bijna 37 procent).

De conclusie is duidelijk: ook ouderen begeven zich steeds op de digitale snelwegen. Op termijn zullen ze er dus ook meer afhankelijk van worden. Of dat een vooruitgang is, is uiteraard een andere vraag ...

(bron: CIM)