Wordt zwijgen goud?

MB2401 InspiratioGenderDe genderdiscussie: mag je nog een andere mening hebben?

Politici letten voortaan maar beter op hun woorden. De Britse premier Sunak verklaarde dat ‘een man een man is, en een vrouw een vrouw’, en noemde dat een kwestie van ‘gezond verstand’. Zijn uitspraak lokte veel discussie uit, en vooral een lawine van kritiek, waarbij hij verweten werd ‘transfoob’ te zijn. De Finse minister Päivi Räsänen kwam enkele jaren geleden in het oog van de storm terecht vanwege jaar uitspraken over het homohuwelijk en zich daarbij beriep op haar christelijke waarden en enkele bijbelverzen. Ze werd veroordeeld en pas onlangs volgde de vrijspraak in hoger beroep. Is vrijheid van meningsuiting vandaag de dag vooral selectief? Zouden we voortaan beter zwijgen als het gaat over gevoelige ethische kwesties?

Ignace Demaerel, een van de oprichters van de denktank Inspiratio, kroop in de pen en stelde zich de vraag of je tegenwoordig nog een andere mening mag hebben dan de meest gangbare.

 

In zijn kenniskring ziet hij veel mensen die een grote druk ervaren vanuit de media om het huidige genderdenken – dat gender totaal losstaat van biologie - te moeten goedvinden: “Ze zwijgen zedig, want de angst om conservatief en intolerant gebrandmerkt te worden zit er diep in. Ze durven zelfs niet meer in hun hoofd toelaten dat hun buikgevoel – of gezond verstand? - toch misschien juist is”. In zijn artikel op de website van Inspiratio stelt hij dat “de invloed van hypes in de sociale media te prominent aanwezig is in de toenemende genderverwarring”. Het is bizar dat we heden ten dage ervan overtuigd zijn dat tieners voor hun 16 jaar niet matuur genoeg zijn om alcohol of gebak te kopen, maar blijkbaar wel om – levenslang – van geslacht te veranderen.

In veel ethische kwestie is blijkbaar geen sereen debat meer mogelijk en mogen niet alle stemmen gehoord worden. Dat is pijnlijk, omdat daardoor een eerlijke discussie in de kiem gesmoord wordt. Dat lijkt misschien wel een steun aan de mensen die psychisch kwetsbaar zijn en in de knoop liggen met zichzelf en hun lichaam. Toch helpt hun dat niet veel verder. Is het niet mogelijk om op een empathische en respectvolle manier over deze zaken te spreken en toch eerlijke vragen te stelen? Demaerel maakt duidelijk dat als we echt pluralisme willen, we de ramen moeten opengooien en alle stemmen aan bod laten komen. Lees zijn volledige artikel op de website van Inspiratio.
https://inspiratio-denktank.be/2024/01/15/de-genderdiscussie-mag-je-nog-een-andere-mening-hebben-a-u-b/